Rusza Program "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

20 kwietnia 2020

Fundacja Oczami Brata rozpoczyna realizację rządowego programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej. Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. 

Ze względu na stan pandemii w Polsce Asystent skupiać się będzie w swojej pracy na wsparciu w środowisku zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. Codziennie do naszej organizacji trafiają telefony od osób z niepełnosprawnością i ich rodzin i opiekunów, iż w czasie pandemii również potrzebują stałego wsparcia. Nasza organizacja od 6 lat realizuje w sposób skuteczny różne programy wsparcia dla środowiska osób z niepełnosprawnością. Obecna sytuacja jest dla wielu rodzin bardzo trudnym czasem. Osoby przebywające m.in. w placówkach dziennych (jak w fundacyjnym Warsztacie Terapii Zajęciowej lub Warsztacie Terapii Artystycznej) potrzebują kontynuacji wsparcia, aby m.in. nie dopuścić do regresji ich nabytych umiejętności, a rodzice i opiekunowie prawni potrzebują m.in. chwili dla siebie w stałej opiece nad swoim dzieckiem. 
W ramach programu można skorzystać z maksymalnie 30 godzin wsparcia w miesiącu. Planujemy objąć wsparciem blisko 80 osób z niepełnosprawnością. 
 
Osoby zainteresowane wsparciem w postaci usługi Asystenta Osobistego prosimy o zgłaszanie się mailowo: biuro@oczamibrata.pl lub telefonicznie: 575-527-368. Rekrutacja osób z niepełnosprawnością jest ciągła, jednak liczba miejsc jest ograniczona. 
 
Ponadto niniejszy program stwarza możliwość utworzenia kolejnych miejsc pracy. Co w dobie pandemii otwiera perspektywy i możliwości dla osób, które utraciły zatrudnienie.
 
Fundacja ogłasza nabór Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych. Usługi asystenta mogą świadczyć:
a)  osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
b)  osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
 
CV wraz z listem motywacyjnym oraz kartą zgłoszeniową, która dostępna jest na stronie www.oczamibrata.pl prosimy kierować mailowo na adres: biuro@oczamibrata.pl do 23 kwietnia br. 
Planujemy zatrudnić około 25 Asystentów. Gwarantujemy szkolenie przygotowujące do pracy Asystenta Osobistego. 
 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
 
***
 
Informacji prasowej udziela dodatkowo Prezes Zarządu Paweł Bilski oraz Wiceprezes Zarządu Paulina Fronczak

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Zdjęcie

    Zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-04-20
Data publikacji:2020-04-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:958