Zarządzenie 2/06/2020 Zarządu Fundacji Oczami Brata

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

30 czerwca 2020

Zarządzenie 2/06/2020

Zarządu Fundacji Oczami Brata

z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19
wśród społeczności Fundacji Oczami Brata

Na podstawie § 16 ust. 1. Statutu Fundacji Oczami Brata oraz na podstawie Decyzji Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 17.06.2020 roku o nr NS-HP.2330.213.2020, zarządza się co następuje:

§ 1

W związku ze zmianą sytuacji epidemicznej Zarząd Fundacji Oczami Brata wprowadza dla wszystkich pracowników:

  1. Codzienny nakaz pomiaru temperatury ciała przy pomocy termometru bezdotykowego, dokonywany przed rozpoczęciem pracy i poinformowanie o wyniku pomiaru wskazaną poniżej osobę, odpowiedzialną za dział organizacyjny fundacji:
  2. pracownicy placówek dziennych – Warsztat Terapii Zajęciowej i Warsztat Terapii Artystycznej (ośrodek wsparcia dla dorosłych osób
    z niepełnosprawnością): koordynatora pracowni aktywizujących – Dorotę Chrząstek,
  3. pracownicy mieszkania wspomagano-treningowego oraz mieszkania chroniono-treningowego: Dyrektor ds. projektowych – Martę Goldsztajn,
  4. pracownicy programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej: koordynatora usługi – Paulinę Fronczak,
  5. pracownicy administracyjni i pozostali: Dyrektor ds. administracyjnych – Adriannę Łaszewską
  6. Nakaz złożenia poświadczonego oświadczenia (załącznik nr 1) o stanie zdrowia w szczególności o braku występowania objawów chorobowych u pracownika oraz o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy lub była narażona na kontakt z osobą zakażoną.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2020 roku do odwołania i podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Zarząd Fundacji Oczami Brata

/- / Paweł Bilski,

Prezes Zarządu

/- / Paulina Fronczak,

Wiceprezes Zarządu

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-06-30
Data publikacji:2020-06-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:953