Aktywni Niepełnosprawni w Częstochowie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Marta Goldsztajn

Marta Goldsztajn

23 kwietnia 2018

Marta Goldsztajn – do końca maja 2017 roku wiceprezes Zarządu Fundacji Oczami Brata, do końca sierpnia 2017 roku: koordynator projektu DOWN-LOVE, Instruktor zajęć w Teatrze Oczami Brata od 2014 r. Laureatka nagrody „Wolontariuszy roku 2013” przyznanej podczas Gali Częstochowskiego Wolontariatu w 2013 roku, animatorka praw człowieka Amnesty International, posiada 7’letnie doświadczenie w temacie wolontariatu. Z wykształcenia pracownik socjalny, animatorka lokalna, do końca sierpnia 2017r. reprezentantka Fundacji Oczami Brata w działaniach partnerstw lokalnych na terenie miasta Częstochowa.

Przejdź do - Monika Kręgiel

Monika Kręgiel

23 kwietnia 2018

Monika Kręgiel – z wykształcenia pedagog opiekuńczo – wychowawczy i resocjalizacyjny oraz logopeda. Aktualnie studiuje na kierunku: „Oligofrenopedagogika”. Nabyła doświadczenia w dwóch opolskich świetlicach środowiskowych.Posiada doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, które nabyła pracując w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej.

Przejdź do - Katarzyna Dłużniakiewicz

Katarzyna Dłużniakiewicz

23 kwietnia 2018

Katarzyna Dłużniakiewicz– w 2004 roku pracowała w Miejskim Przedszkolu przy ul. Słowackiego w Częstochowie, opiekując się dziećmi z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności (np. zapalenie opon mózgowych, niewidome, niesłyszące, z zespołem Downa). W 2006 roku ukończyła kurs opiekuna społecznego w Domu Pomocy Społecznej. Po ukończeniu pozytywnie kursów odbyła staż w Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie. Pomagała tam w codziennym życiu osobom dorosłym osobom z niepełnosprawnością.

Przejdź do - Anna Ostrowska

Anna Ostrowska

23 kwietnia 2018

Anna Ostrowska – doświadczona w pracy z osobami z niepełnosprawnością w podeszłym wieku, przebywających w domach opieki, chorymi na demencję, Parkinsona, alzheimera. Pełniła funkcję kierownika zmiany oraz opiekunek w domu opieki.Wykształcenie: OCR Level 2 NVQ in Health and Social Care wydany przez Oxford Cambridge and RSA Examinations.

Przejdź do - Paulina Matuszny

Paulina Matuszny

23 kwietnia 2018

Paulina Matuszny – pedagog, magister resocjalizacji z profilaktyką społeczną, licencjat asystent osoby niepełnosprawnej, licencjat wychowania ekologicznego z etyką środowiskową na Uniwersytecie Śląskim. Aktualnie studentka studiów podyplomowych na kierunku „Edukacja i wsparcie osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera”. Trzykrotnie pracowała jako AON na UŚ. Wielokrotnie brała również udział w wyjazdach wolontaryjnych z osobami z niepełnosprawnością. Współpracowała z wieloma organizacjami, jak m.in Agape z Krakowa, FAR. Ukończyła kurs 3 stopnia systemu języka migowego KRSS3 SJM dla pracowników służb społecznych, była wiceprzewodniczącą koła naukowego na UŚ. Współorganizowała oraz brała czynny udział w konferencjach naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych asystentów ON. 

Czytaj więcej o: Paulina Matuszny
Przejdź do - Dominika Dorobisz

Dominika Dorobisz

23 kwietnia 2018

Dominika Dorobisz – w 2015 roku ukończyła studia na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna (studia drugiego stopnia – magisterka). Odbyła praktyki w szkole podstawowej, gimnazjum oraz w Ośrodku dla Młodzieży Uzależnionej w Częstochowie przy ul. Rejtana. Ponadto była wolontariuszką w Domu Małego Dziecka w Częstochowie oraz w Domu Dziecka w Zawierciu. W czasie studiów licencjackich przez kilka miesięcy pomagała w prowadzeniu zajęć z dzieckiem z syndromem FAS. W wolnym czasie angażowała się w organizacji Festynów Parafialnych, z których dochód przeznaczany był na sfinansowanie kolonii dla dzieci z Domu Dziecka oraz z rodzin z problemami finansowymi.

Przejdź do - Jakub Zamojski

Jakub Zamojski

23 kwietnia 2018

Jakub Zamojski – z wykształcenia artysta plastyk. Wieloletni asystent osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną oraz nauczyciel (historia sztuki, grafika użytkowa) w Blue Teapot Company Theatre w Galway (Irlandia). Wraz z aktorami z B.T.P. współpracował na planie filmu „Sanctuary”. Praktyk pierwszej pomoc, żywo udzielający się w działaniach Irish Civil Defence (obrona cywilna), grafik oraz dziennikarz w „życiu młodych”, dodatku do Życia Częstochowy. Zamiłowany w street arc’ie, teatrze współczesnym oraz sporcie.

Karolina Stoińska

23 kwietnia 2018

Karolina Stoińska -  w latach 2013 – 2016 studiowała w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie kierunek Pedagogika resocjalizacyjna. Odbyła roczny staż z młodzieżowym ośrodku uzależnień w Częstochowie. W 2016 roku podjęła studia drugiego stopnia w Akademii im. Jana Długosza.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-04-23
Data publikacji:2018-04-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:252