PIERWSZY KROK DO SAMODZIELNOŚCI

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Agata Sufin

Agata Sufin

23 kwietnia 2018

Agata Sufin - w 2015 r. ukończyła studium medyczne TEBEDUKACJA w Częstochowie na kierunku terapeuta zajęciowy. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako dekoratorka, projektowała wzory, formy ozdób ze szkła, tworzyła obrazy natryskowe. Prowadziła również własną działalność, prowadząc firmę DEKOR. Podczas kształcenia w TEBEDUKACJA odbyła praktyki w świetlicach środowiskowych oraz przygotowywała i prowadzała przedstawienia dla dzieci w szpitalach. .

Czytaj więcej o: Agata Sufin
Przejdź do - Dorota Nizler

Dorota Nizler

23 kwietnia 2018

Dorota Nizler - absolwentka Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Posiada tytuł licencjata na kierunku Pedagogika o specjalności Pedagogika Społeczna i Terapia Pedagogiczna oraz tytuł magistra na kierunku Pedagogika o specjalizacji Geragogika. W ramach toku studiów odbyła praktyki zawodowe w Szkole Podstawowej, Gimnazjum, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Świetlicy Środowiskowej i Stowarzyszeniu Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Nestor”. 

Czytaj więcej o: Dorota Nizler
Przejdź do - Izabela Bilska

Izabela Bilska

23 kwietnia 2018

Izabela Bilska - absolwentka Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna, a także studiów Podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie. W 2018r. uzyskała tytuł zawodowy Asystenta Osoby Niepełnosprawnej. Od 2014 r. wolontariusz w Teatrze Integracyjnym ALA, następnie Instruktor/Wychowawca w Teatrze Oczami Brata i Warsztatach Terapii Artystycznej. 

Czytaj więcej o: Izabela Bilska
Przejdź do - Małgorzata Ciszewska

Małgorzata Ciszewska

23 kwietnia 2018

Małgorzata Ciszewska - doświadczenie zawodowe w przedmiocie pracy z osobami niepełnosprawnymi zdobyła pracując przez okres ponad trzech lat jako opiekunka dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w czasie podróży  do szkoły z ich miejsca zamieszkania oraz w drodze powrotnej. Zakres jej obowiązków obejmował opiekę nad nimi podczas przejazdu, czynną pomoc oraz zapewnienie bezpieczeństwa w tym czasie.

Czytaj więcej o: Małgorzata Ciszewska

Joanna Wieczorek

23 kwietnia 2018

Joanna Wieczorek - w 2012 r. ukończyła studia licencjackie o kierunku wychowanie przedszkolne i zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z nauką języka angielskiego przy Wyższej Szkole Lingwistycznej. W latach 2012-2017 pracowała jako wychowawca przedszkolny i opiekun żłobka w Irlandii. W swojej praktyce zawodowej pracowała z dziećmi w wieku od 6 miesięcy do 6 lat z różnymi zaburzeniami integracji sensorycznej, spectrum autyzmu, zespołem Downa oraz z różnymi rodzajami niepełnosprawności intelektualnej.

Czytaj więcej o: Joanna Wieczorek
Przejdź do - Sylwia Kuczyńska

Sylwia Kuczyńska

23 kwietnia 2018

Sylwia Kuczyńska - w 2016 r. ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie w Białymstoku, wydział Pedagogiczny, specjalność Animacja Kultury z Arteterapią. Obecnie studentka studiów magisterskich na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie . Z zawodu asystent osoby niepełnosprawnej. Ukończyła także kurs Trenera Pracy oraz wiele innych, związanych z tematem niepełnosprawności. Ciągle poszerza swoją wiedzę. 

Czytaj więcej o: Sylwia Kuczyńska
Przejdź do - Kinga Ociepka

Kinga Ociepka

23 kwietnia 2018

Kinga Ociepka - z wielkim zaangażowaniem zdobywa doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością. Jest otwarta na nowe osoby, wyzwania i doświadczenia. Ma chęci i plany do dalszego rozwoju i edukacji w stronę opieki medycznej i pierwszej pomocy.

Przejdź do - Karolina Brzozowicz

Karolina Brzozowicz

23 kwietnia 2018

Karolina Brzozowicz – urodziła się 26.09.1992r. w Częstochowie. Na Politechnice Częstochowskiej studiowała na Wydziale Budownictwa. Uczelnię ukończyła w roku  2016. W 2016 roku ukończyła także kurs opiekuna medycznego. Od młodzieńczych lat pomagała jako wolontariuszka w Domu Małego Dziecka, później w Teatrze Integracyjnym „ALA”, a następnie w Teatrze Oczami Brata. 

Czytaj więcej o: Karolina Brzozowicz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-04-23
Data publikacji:2018-04-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:358