Rekrutacja do projektu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby z niepełnosprawnością oraz rodziców, opiekunów osób z niepełnosprawnością do udziału w projekcie "Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie". Projekt realizowany jest przez Gminę Miasto Częstochowa oraz Fundację Oczami Brata, ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT. 

Projekt zakłada kompleksowe formy usług społeczno-zawodowych na bazie indywidualnej ścieżki wsparcia dla 30 osób z niepełnosprawnością i 20 osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością z możliwością skorzystania z Rodzinnego Domu Pomocy, Akademii Życia, rehabilitacji społecznej, wsparcia psychologa, wsparcia coacha. Działania projektu skierowane zostaną na usamodzielnienie się, rozwój i podniesienia kwalifikacji zawodowych co najmniej, zmotywowanie do poszukiwania pracy i w konsekwencji podjęcia zatrudnienia.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie na otwarte spotkanie informacyjne, które odbędzie się we wtorek 04.04.2017 r. o godz. 10.00, w Hali Sportowej Częstochowa, ul. Żużlowa 4, 42-202 Częstochowa.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat spotkania jak i projektu, prosimy o kontakt z Pauliną Ziembacz, nr tel.: 533-527-368.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-03-27
Data publikacji:2017-03-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3318