Zarządzenie 1/06/2020 Zarządu Fundacji Oczami Brata

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

11 czerwca 2020

Zarządzenie 1/06/2020

Zarządu Fundacji Oczami Brata

z dnia 16 czerwca 2020 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia 3/04/2020 Zarządu Fundacji Oczami Brata
z dnia 20 kwietnia 2020 r.
w sprawie realizacji programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”,
przez który zapewniona zostanie usługa asystencka w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dorosłych osób z niepełnosprawnością,
z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Na podstawie § 16 ust. 1. Statutu Fundacji Oczami Brata oraz na podstawie Instrukcji dotyczącej realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
w tym z zaburzeniami psychicznymi w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2, załączonej do pisma (PSI.6334.6.2020 z dnia 14.03.2020 r.) ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, zarządza się co następuje:

 §1

W związku z sytuacją epidemiczną Zarząd Fundacji Oczami Brata wprowadza dla pracowników programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” następujące zmiany:

 

  1. 1, pkt. 1, Zarządzenia 3/04/2020 Zarządu Fundacji Oczami Brata z dnia 20 kwietnia 2020 roku, zmienia brzmienie na następujący:

Każdy Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej pracujący w Programie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” zobowiązany jest poinformować Fundację Oczami Brata o miejscu wykonywania innych obowiązków pracowniczych.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2020 roku do odwołania i podlega natychmiastowemu wykonaniu.

 

Zarząd Fundacji Oczami Brata

/- / Paweł Bilski,
Prezes Zarządu

/- / Paulina Fronczak, Wiceprezes Zarządu

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-06-11
Data publikacji:2020-06-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:449