Zobacz nasze projekty

„Rodzinny Dom Pomocy w Domu Oczami Brata”

Zadanie "Rodzinny Dom Pomocy w Domu Oczami Brata"  zostało dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy. Wartość dofinansowania: 216 000,0 zł Całkowita wartość: 506 000,00 zł Zadanie Rodzinny Dom Pomocy w Domu...

„Rodzinny Dom Pomocy w Domu Oczami Brata”

Zadanie "Rodzinny Dom Pomocy w Domu Oczami Brata"  zostało dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy. Wartość dofinansowania: 216 000,0 zł Całkowita wartość: 506 000,00 zł Zadanie Rodzinny Dom Pomocy w Domu Oczami Brata ma na celu świadczenie usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy, wśród podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Rodzinny dom pomocy stanowić będzie formę usług opiekuńczych i bytowych świadczonych całodobowo przez Fundację Oczami Brata dla maksymalnie 8 osób zamieszkujących...

Zadanie „poMOC – rozwój organizacji poradniczej”

Zadanie "poMOC - rozwój organizacji poradniczej" sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033 r. Wartość finansowania: 382 240,72 z Całkowita wartość zadania: 382 240,72 zł Zadanie polega na wdrożeniu działań mających na celu wzmocnienie działalności statutowej pożytku publicznego i rozwoju instytucjonalnego Fundacji Oczami Brata, w myśli idei NGO jako partner państwa w procesie upodmiotowienia obywateli, poprzez wzmocnienie stabilności i...

Zadanie „poMOC – rozwój organizacji poradniczej”

Zadanie "poMOC - rozwój organizacji poradniczej" sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033 r. Wartość finansowania: 382...

Opieka wytchnieniowa – edycja 2024

Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.   Zadanie realizowane w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych- edycja 2024.   Wartość...

Opieka wytchnieniowa – edycja 2024

Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.   Zadanie realizowane w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych- edycja 2024.   Wartość dofinansowania: 618 716,62 zł   Całkowity koszt inwestycji:  630 716,62 zł   Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia...

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024

Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zadanie realizowane w ramach Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych - edycja 2024, Wartość dofinansowania: 2 995 636,00 zł Głównym celem Programu jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako ogólnodostępnego wsparcia dla: 1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością...

WOW Oczami Brata

WOW Oczami Brata

Zadanie: WOW Oczami Brata,  sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpusu Solidarności -  Rządowego Programu Rozwoju Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030 Wartość...

WOW Oczami Brata

Zadanie: WOW Oczami Brata,  sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpusu Solidarności -  Rządowego Programu Rozwoju Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030 Wartość dofinansowania: 315 475,00 zł Całkowita wartość zadania: 323 125,00 zł Zadanie dotyczy realizacji rządowego programu wspierania i rozwoju wolontariatu systematycznego w latach 2023-2026 przez Fundację Oczami Brata wCzęstochowie w tzw. subregionie północnym województwa śląskiego (tj. w mieście Częstochowa oraz w powiatach:...

Teatr Oczami Brata jako przestrzeń do promowania aktywności osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym i zawodowym

  Zadanie dofinansowanego ze środków PFRON za pośrednictwem Samorządu Województwa Śląskiego Projekt "Teatr Oczami Brata jako przestrzeń do promowania aktywności osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym i zawodowym" ma na celu stworzenie przestrzeni, w której teatr stanie się narzędziem integracji, rozwoju kulturalnego, doskonalenia umiejętności interpersonalnych oraz promocji talentów dla 20 osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub fizyczną, w tym niepełnosprawnością sprzężoną, zamieszkujących województwo śląskie. Zakłada on organizację 32 godzin warsztatów...

Ćwicz i graj – rozwój sportu osób z (nie)pełnosprawnościami” – dotyczy obszaru II, organizacji zajęć sekcji sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnościami

  Zadanie dofinansowanego z budżetu samorządu Województwa Śląskiego Zadanie "Ćwicz i graj - rozwój sportu osób z (nie)pełnosprawnościami" ma na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku osób z niepełnosprawnością. Zadanie polegać będzie na prowadzeniu zajęć i treningów dla śr. 30 osób z niepełnosprawnością oraz 5 osób pełnosprawnych.Zadanie polegać będzie na stworzeniu optymalnych warunków umożliwiających zwiększenie poziomu uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej dla osób z niepełnosprawnością. Zadanie ma na celu zwiększenie aktywności ruchowej osób z...

Samodzielne mieszkanie szansą na niezależne życie

Zadanie "Samodzielne mieszkanie szansą na niezależne życie" ma na celu kontynuację prowadzenia treningów samodzielności dla 110 osób z niepełnosprawnościami w ramach tzw. mieszkań treningowych w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 stycznia 2026 r., podczas 3 miesięcznych turnusów mieszkaniowych dla 5 osób z niepełnosprawnością jednocześnie (55 osób województwo śląskie, 55 osób województwo dolnośląskie).  Wartość dofinansowania: 2.911.156,00 zł Rekrutacja składa się z dwóch równoległych procesówI. Promocja projektu mająca na celu rozpowszechnienie informacji o planowanych działaniach i...

Samodzielne mieszkanie szansą na niezależne życie

Zadanie "Samodzielne mieszkanie szansą na niezależne życie" ma na celu kontynuację prowadzenia treningów samodzielności dla 110 osób z niepełnosprawnościami w ramach tzw. mieszkań treningowych w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 stycznia 2026 r., podczas 3...

Studium współpracy edukacyjno-artystycznej 3

Studium współpracy edukacyjno-artystycznej 3

  Zadanie Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.    Wartość dofinansowania w 2023 roku: 45 000,00 zł Całkowita wartość zadania w 2023 roku: 56 500,00 zł  ...

Studium współpracy edukacyjno-artystycznej 3

  Zadanie Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.    Wartość dofinansowania w 2023 roku: 45 000,00 zł Całkowita wartość zadania w 2023 roku: 56 500,00 zł   Wartość dofinansowania w 2024 roku: 65 000,00 zł Całkowita wartość zadania w 2024 roku: 82 500,00 zł   Wartość dofinansowania w 2025 roku: 65 000,00 zł Całkowita wartość zadania w 2025 roku: 82 500,00 zł   Projektu "Studium współpracy edukacyjno-artystycznej" ma na celu podnoszenie poziomu polskiej edukacji artystycznej poprzez...

Wsparcie budowania kapitału żelaznego Fundacji Oczami Brata

  Zadanie: Wsparcie budowania kapitału żelaznego Fundacji Oczami Brata,  sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Wartość dofinansowania: 210 000,00 zł Całkowita wartość zadania: 210 000,00 zł Zadanie polega na wdrożeniu działań, mających na celu wsparcie procesu budowania kapitału żelaznego w Fundacji Oczami Brata, poprzez opracowanie przez ekspertów, przy zaangażowaniu zespołu pracowników fundacji, wieloletniego, kompleksowego programu...

Wsparcie budowania kapitału żelaznego Fundacji Oczami Brata

Wsparcie budowania kapitału żelaznego Fundacji Oczami Brata

  Zadanie: Wsparcie budowania kapitału żelaznego Fundacji Oczami Brata,  sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO...

Akademia współpracy obywatelskiej 2.0

Zadanie dofinansowano w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 NOWEFIO – edycja 2023, Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego   Wartość dofinansowania: 167 000,00 zł Całkowita wartość zadania: 195 000,00 zł...

Akademia współpracy obywatelskiej 2.0

Zadanie dofinansowano w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 NOWEFIO – edycja 2023, Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego   Wartość dofinansowania: 167 000,00 zł Całkowita wartość zadania: 195 000,00 zł   Zadanie "Akademia współpracy obywatelskiej 2,0" realizowane będzie w okresie od 1 września 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. na terenie subregionu północnego województwa śląskiego, w tym miasta Częstochowy. Wsparcie zostanie skierowane do 100 uczniów szkół podstawowych i średnich oraz 5 nauczycieli z powyższych szkół. Cel główny...

Wyposażenie siedziby Teatru Oczami Brata

  Zadanie Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.      Wartość dofinansowania w 2023 roku: 163 000,00 zł Całkowita wartość zadania w 2023 roku: 205 000,00 zł   Wartość dofinansowania w 2024 roku: 163 000,00 zł Całkowita wartość zadania w 2024 roku: 205 000,00 zł   Wartość dofinansowania w 2025 roku: 163 000,00 zł Całkowita wartość zadania w 2025 roku: 205 000,00 zł     Zadanie ma na celu zakup wyposażenia na potrzeby działalności Teatru Oczami Brata w Dom Oczami Brata w Częstochowie, w którym...

Wyposażenie siedziby Teatru Oczami Brata

  Zadanie Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.      Wartość dofinansowania w 2023 roku: 163 000,00 zł Całkowita wartość zadania w 2023 roku: 205 000,00 zł   Wartość...

Produkcje spektaklu Teatru Oczami Brata

Produkcje spektaklu Teatru Oczami Brata

Zadanie Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.      Wartość dofinansowania w 2023 roku: 78 200,00 zł Całkowita wartość zadania w 2023 roku: 99 200,00 zł   Wartość...

Produkcje spektaklu Teatru Oczami Brata

Zadanie Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.      Wartość dofinansowania w 2023 roku: 78 200,00 zł Całkowita wartość zadania w 2023 roku: 99 200,00 zł   Wartość dofinansowania w 2024 roku: 78 200,00 zł Całkowita wartość zadania w 2024 roku: 99 200,00 zł   Wartość dofinansowania w 2025 roku: 78 200,00 zł Całkowita wartość zadania w 2025 roku: 99 200,00 zł     Zadanie zakłada produkcję w latach 2023-2025 trzech spektakli teatralnych, wspierając i kształtując wartościowe zjawisko i trend we...

Prezentacja spektaklu pt. „Cebula” dla lokalnych społeczności

Zadanie Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.    Wartość dofinansowania: 53 000,00 zł  Całkowita wartość zadania: 66 500,00 zł   Projekt „Prezentacja spektaklu pt. „Cebula” dla lokalnych społeczności” ma na celu prezentację szerokiemu gronu odbiorców z terenu całej Polski sztuki teatralnej pt. "Cebula". Spektakl opowiada o życiu i barierach osób z niepełnosprawnością intelektualną. Celem projektu jest niwelowanie barier w dostępie do kultury, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób...

Prezentacja spektaklu pt. „Cebula” dla lokalnych społeczności

Prezentacja spektaklu pt. „Cebula” dla lokalnych społeczności

Zadanie Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.    Wartość dofinansowania: 53 000,00 zł  Całkowita wartość zadania: 66 500,00 zł   Projekt „Prezentacja spektaklu...

eFKA’3 – Festiwal Kultury Alternatywnej 3. edycja

eFKA’3 – Festiwal Kultury Alternatywnej 3. edycja

  Zadanie Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.      Wartość dofinansowania w 2023 roku: 210 000,00 zł Całkowita wartość zadania w 2023 roku: 264 000,00 zł  ...

eFKA’3 – Festiwal Kultury Alternatywnej 3. edycja

  Zadanie Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.      Wartość dofinansowania w 2023 roku: 210 000,00 zł Całkowita wartość zadania w 2023 roku: 264 000,00 zł   Wartość dofinansowania w 2024 roku: 180 000,00 zł Całkowita wartość zadania w 2024 roku: 225 000,00 zł   Wartość dofinansowania w 2025 roku: 203 000,00 zł Całkowita wartość zadania w 2025 roku: 255 000,00 zł   Festiwal Kultury Alternatywnej to kolejna edycja tego typu wydarzenia organizowanego na ul. Mielczarskiego w Częstochowie....

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2023

Zadanie realizowane w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2023 Zadanie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej w Częstochowie – 2023″ dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Wartość dofinansowania: 725 504, 00zł Całkowity koszt inwestycji: 760 504,00 zł  Głównym celem projektu jest zapewnienie wsparcia minimum 24 pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności...

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2023

Zadanie realizowane w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2023 Zadanie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej w Częstochowie – 2023″ dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego w ramach programu...

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zadanie realizowane w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2023 Wartość dofinansowania: 777 280, 00 zł Całkowity koszt inwestycji:...

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zadanie realizowane w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2023 Wartość dofinansowania: 777 280, 00 zł Całkowity koszt inwestycji:  777 280, 00 zł Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej...

Kierunek samodzielność 6.0

Projekt „Kierunek-Samodzielność 6.0” zakłada objęcie kompleksowymwsparciem72 osób z niepełnosprawnościami (OzN) z woj. dolnośląskiego, lubuskiego, pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, przy wykorzystaniu ciągle mało powszechnej usługi Trener Aktywności (TA). Usługa ta zakłada kompleksowe, elastyczne i procesowe wsparcie dorosłych (OzN) w procesie rozwoju ich niezależności (np. w podejmowaniu decyzji i brania odpowiedzialności za nie), samodzielności (np. w wykonywaniu czynności samoobsługowych i czynności dnia codziennego) oraz aktywności w środowisku lokalnym....

Kierunek samodzielność 6.0

Projekt „Kierunek-Samodzielność 6.0” zakłada objęcie kompleksowymwsparciem72 osób z niepełnosprawnościami (OzN) z woj. dolnośląskiego, lubuskiego, pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, przy wykorzystaniu ciągle mało powszechnej usługi Trener...

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – edycja 2023

Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zadanie realizowane w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” edycja 2023 Wartość dofinansowania: 1 376 160,...

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – edycja 2023

Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zadanie realizowane w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” edycja 2023 Wartość dofinansowania: 1 376 160, 00Całkowity koszt inwestycji: 1 376 939,00 zł Głównym celem Programu jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako ogólnodostępnego wsparcia dla: 1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną...

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Zadanie jest dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zadanie realizowane w ramach Programu „Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub niesamodzielnej osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej, poprzez wsparcie członków rodzin i opiekunów zamieszkałych na terenie miasta Częstochowy” Wartość...

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Zadanie jest dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zadanie realizowane w ramach Programu „Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w...

Rozbudowa i rozwój misji Fundacji Oczami Brata

Zadanie: Rozbudowa i rozwój misji Fundacji Oczami Brata, w ramach wspierania rozwoju instytucjonalnego, poprzez powstanie Domu Oczami Brata, dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego...

Rozbudowa i rozwój misji Fundacji Oczami Brata

Zadanie: Rozbudowa i rozwój misji Fundacji Oczami Brata, w ramach wspierania rozwoju instytucjonalnego, poprzez powstanie Domu Oczami Brata, dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO   Wartość dofinansowania: 431 000,00 zł   Całkowita wartość zadania: 431 000,00 zł   Celem działania jest dokończenie budowy Domu Oczami Barta, co pozwoli na uruchomienie biura fundacji dla 12 pracowników etatowych, poprzez doprowadzenie części rehabilitacyjnej i...

Terapeutyczne obiadowanie

Zadanie: Projekt „Terapeutyczne Obiadowanie” realizowany jest przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.1.: Innowacje społeczne) i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu rozpowszechnienie nowego modelu skalowanej innowacji społecznej „Obiady Terapeutyczne”, którego istotą jest przygotowywanie, a następnie dostarczanie przez osoby z niepełnosprawnościami, uczestniczące...

Terapeutyczne obiadowanie

Terapeutyczne obiadowanie

Zadanie: Projekt „Terapeutyczne Obiadowanie” realizowany jest przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.1.: Innowacje...

Skip to content