Zadanie "poMOC - rozwój organizacji poradniczej"

Zadanie „poMOC – rozwój organizacji poradniczej” sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033 r.
Wartość finansowania: 382 240,72 z
Całkowita wartość zadania: 382 240,72 zł
Zadanie polega na wdrożeniu działań mających na celu wzmocnienie działalności statutowej pożytku publicznego i rozwoju instytucjonalnego Fundacji Oczami Brata, w myśli idei NGO jako partner państwa w procesie upodmiotowienia obywateli, poprzez wzmocnienie stabilności i nowoczesności Fundacji Oczami Brata w zakresie poradnictwa, poprawa jej jakości świadczenia usług, wsparcie w realizacji usług poradniczych oraz poprzez podjęcie działań edukacyjnych i integracyjnych. Zadanie zawiera organizację kursów, szkoleń, studiów podyplomowych, tworzenie i rozwijanie strategii m.in. działań organizacji; finansowych; fundraisingowych, we współpracy z ekspertami, realizację usług poradniczych, prowadzenie kampanii społecznych, działań edukacyjnych, wizyt studyjnych. Działanie realizowane jest od 1.01.2024 r. do 31.12.2025 r., na terenie miasta Częstochowy dla śr. 460 osób oraz 25 organizacji pozarządowych z terenu całej Polski.
Adres

ul. Brzezińska 57/59
42-208 Częstochowa
575 916 527

 i.bilska@oczamibrata.pl

Skip to content