Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/S.WTZ/FOB/2022 w ramach projektu „Aktywni Niepełnosprawni – narzędzie wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022, Osi Priorytetowej...

Zapytanie ofertowe numer 4/FOB/2022

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy do zrealizowania etapu VIII budowy Domu Oczami Brata, na który składają się prace budowlane i instalacje, według poniższej specyfikacji oraz załącznika do zapytania ofertowego. Dom Oczami...

Zapytanie ofertowe numer 3/FOB/2022

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy do zrealizowania etapu VI budowy Domu Oczami Brata, na który składają się prace budowlane według poniższej specyfikacji oraz załącznika do zapytania ofertowego. Dom Oczami Brata przeznaczony...

Zapytanie ofertowe numer 1/FOB/NIW/PROO1A/2022

Przedmiot zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy do zrealizowania robót budowlanych realizowanych w ramach zadania: „Rozbudowa i rozwój misji Fundacji Oczami Brata, w ramach wspierania rozwoju instytucjonalnego, poprzez...

Zapytanie ofertowe numer 6/FOB/2022

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy do zrealizowania etapu X budowy Domu Oczami Brata, na który składają się prace budowlano-montażowe – winda do przewozu osób z niepełnosprawnościami, według specyfikacji (załącznik...

Zapytanie ofertowe numer 2/FOB/NIW/PROO1A/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy do zrealizowania robót instalacyjnych realizowanych w ramach zadania: „Rozbudowa i rozwój misji Fundacji Oczami Brata,w ramach wspierania rozwoju instytucjonalnego, poprzez powstanie...

Zapytanie ofertowe numer 7/FOB/2022

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy do zrealizowania etapu XI budowy Domu Oczami Brata, na który składa się wykonanie stolarki wewnętrznej według poniższej specyfikacji oraz załącznika do zapytania ofertowego. Dom Oczami Brata...

Zapytanie ofertowe numer 5/FOB/2022

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy do zrealizowania etapu IX budowy Domu Oczami Brata, na który składają się prace instalacyjne – system przyzywowy, według poniższej specyfikacji oraz załącznika do zapytania ofertowego. Dom...

Zapytanie ofertowe numer 2/FOB/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy do zrealizowania etapu VII budowy Domu Oczami Brata, na który składają się prace budowlane według poniższej specyfikacji oraz załącznika do zapytania ofertowego.  Dom...

Zapytanie o cenę nr 1/AKTON/FOB/2022/RR

Specjalista ds. przygotowania uczestników do rozmów kwalifikacyjnych Zapytanie o cenę nr 1/AKTON/FOB/2022/R zgodnie z zasadą rozeznania rynku w ramach projektu „AKTON – aktywizacja osób z niepełnosprawnością”, finansowanego...
Skip to content