Ćwicz i graj - rozwój sportu osób z (nie)pełnosprawnościami" - dotyczy obszaru II, organizacji zajęć sekcji sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnościami

 

Zadanie dofinansowanego z budżetu samorządu Województwa Śląskiego

Zadanie „Ćwicz i graj – rozwój sportu osób z (nie)pełnosprawnościami” ma na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku osób z niepełnosprawnością. Zadanie polegać będzie na prowadzeniu zajęć i treningów dla śr. 30 osób z niepełnosprawnością oraz 5 osób pełnosprawnych.
Zadanie polegać będzie na stworzeniu optymalnych warunków umożliwiających zwiększenie poziomu uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej dla osób z niepełnosprawnością. Zadanie ma na celu zwiększenie aktywności ruchowej osób z niepełnosprawnością, co bezpośrednio
w pozytywny sposób wpłynie na poprawę stanu zdrowia oraz kondycji psychofizycznej uczestników zajęć sekcji sportowych. Zajęcia prowadzone będą z kilku dyscyplin sportowych, m.in. z nordic walking, zumba, fitness. Zajęcia oprócz funkcji usprawnienia ruchowego, kształtowania zdrowego
stylu życia czy tworzenia alternatywnych form spędzenia wolnego czasu mają na celu kształtowanie zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa. Zajęcia sportowe są również bardzo istotną formą terapii, której niejednokrotnie brakuje w natłoku codziennych zajęć i obowiązków. Dzięki realizacji zadania
wzrośnie również poziom promocji sportu osób z niepełnosprawnością. Zaangażowane w zajęcia zostaną również osoby pełnosprawne (wolontariusze – wskazane powyżej 5 osób), zamieszkujące w społeczności lokalnej w pobliżu miejsca organizacji zajęć jak i z terenu miasta czy miejscowości
pobliskich. Zajęcia dostosowane będą do możliwości uczestników biorąc pod uwagę rodzaj oraz stopień niepełnosprawności.

Biuro projektu:

Ul. Brzezińska 57/59

42-208 Częstochowa

E: mail: biuro@oczamibrata.pl

Telefon: 533-527-368

Skip to content