Prezentacja spektaklu pt. „Cebula” dla lokalnych społeczności

Zadanie Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. 

 

Wartość dofinansowania: 53 000,00 zł

 Całkowita wartość zadania: 66 500,00 zł

 

Projekt „Prezentacja spektaklu pt. „Cebula” dla lokalnych społeczności” ma na celu prezentację szerokiemu gronu odbiorców z terenu całej Polski sztuki teatralnej pt. „Cebula”. Spektakl opowiada o życiu i barierach osób z niepełnosprawnością intelektualną. Celem projektu jest niwelowanie barier w dostępie do kultury, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z miejscowości pozbawionych bezpośredniego dostępu do dóbr kultury oraz osób z tzw. wykluczenia społecznego i osób ze szczególnymi potrzebami. Prezentacja spektaklu zakończy się dyskusją i warsztatami dla lokalnych społeczności. Projekt realizowany będzie przy współpracy ze szkołami, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, co przyczyni się do nawiązania współpracy i stworzenia w przyszłości spójnej oferty edukacyjno-kulturalnej. Działanie stanowi kontynuację projektu z 2022 r.

Biuro projektu:

Ul. Brzezińska 47/59/2

42-208 Częstochowa

E: mail: biuro@oczamibrata.pl

Telefon: 533-527-368

Skip to content