"Rodzinny Dom Pomocy w Domu Oczami Brata"

Zadanie „Rodzinny Dom Pomocy w Domu Oczami Brata”  zostało dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy.
Wartość dofinansowania: 216 000,0 zł
Całkowita wartość: 506 000,00 zł

Zadanie Rodzinny Dom Pomocy w Domu Oczami Brata ma na celu świadczenie usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy, wśród podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Rodzinny dom pomocy stanowić będzie formę usług opiekuńczych i bytowych świadczonych całodobowo przez Fundację Oczami Brata dla maksymalnie 8 osób zamieszkujących wspólnie, wymagających z powodu wieku lub niepełnosprawności wsparcia w takiej formie. Rodzinny dom pomocy prowadzony będzie w tzw. Domu Oczami Brata mieszczącym się przy ul. Brzezińskiej 57/59 w Częstochowie.  

W ramach zadania realizowane jest:
1) świadczenie usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy dla mieszkańców miasta Częstochowy, kierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, zwany dalej MOPS, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy;
2) świadczenie usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy jest dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości osób przebywających w rodzinnym domu pomocy, dostosowane do ich sprawności psychofizycznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy;

3) zakres usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy obejmuje usługi bytowe, wyżywienie, utrzymanie czystości, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 roku i będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb osób korzystających z usług dziennego domu pomocy i uwzględni poziom samodzielności tych osób.

Zadanie realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy
Adres

ul. Brzezińska 57/59
42-208 Częstochowa
575 916 527

 i.bilska@oczamibrata.pl

Skip to content