WOW Oczami Brata

WOW Oczami Brata

WOW Oczami Brata Zadanie: WOW Oczami Brata,  sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpusu Solidarności –  Rządowego Programu Rozwoju Wspierania i Rozwoju Wolontariatu...

Samodzielne mieszkanie szansą na niezależne życie

Samodzielne mieszkanie szansą na niezależne życie Zadanie „Samodzielne mieszkanie szansą na niezależne życie” ma na celu kontynuację prowadzenia treningów samodzielności dla 110 osób z niepełnosprawnościami w ramach tzw. mieszkań treningowych w...
Studium współpracy edukacyjno-artystycznej 3

Studium współpracy edukacyjno-artystycznej 3

Studium współpracy edukacyjno -artystycznej 3 edycja   Zadanie Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.    Wartość dofinansowania w 2023 roku: 45 000,00 zł...
Wsparcie budowania kapitału żelaznego Fundacji Oczami Brata

Wsparcie budowania kapitału żelaznego Fundacji Oczami Brata

Wsparcie budowania kapitału żelaznego Fundacji Oczami Brata   Zadanie: Wsparcie budowania kapitału żelaznego Fundacji Oczami Brata,  sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego...

Akademia współpracy obywatelskiej 2.0

Akademia współpracy obywatelskiej 2.0 Zadanie dofinansowano w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 NOWEFIO – edycja 2023, Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego   Wartość dofinansowania: 167...
Skip to content