WOW Oczami Brata

Zadanie: WOW Oczami Brata,  sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpusu Solidarności –  Rządowego Programu Rozwoju Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030

Wartość dofinansowania: 315 475,00 zł

Całkowita wartość zadania: 323 125,00 zł

Zadanie dotyczy realizacji rządowego programu wspierania i rozwoju wolontariatu systematycznego w latach 2023-2026 przez Fundację Oczami Brata w
Częstochowie w tzw. subregionie północnym województwa śląskiego (tj. w mieście Częstochowa oraz w powiatach: częstochowskim, myszkowskim i kłobuckim), poprzez zaangażowanie minimalnie (w każdym roku realizacji zadania) 20 wolontariuszy, angażujących się systematycznie i długoterminowo w działania organizacji. W ramach realizacji zadania planuje się zwiększenie liczby wolontariuszy, którzy będą angażować się w: działania obywatelskie, m.in. w nowo otwartym Domu Oczami Brata w Częstochowie i w rozwój różnorodnych form wolontariatu, poprzez co nastąpi wzrost skuteczności działania koordynatora wolontariatu w Fundacji Oczami Brata oraz nastąpi pozytywna zmiana postrzegania wolontariatu i wzrost świadomości społeczności lokalnej w zakresie organizowania wolontariatu i włączenia obywateli w działania ochotnicze. Zadanie realizowane będzie od 01.09.2023 do 31.08.2026. 

Biuro projektu:

Ul. Brzezińska 57/59

42-208 Częstochowa

E: mail: biuro@oczamibrata.pl

Telefon: 533-527-368

Skip to content