Wsparcie budowania kapitału żelaznego Fundacji Oczami Brata

 

Zadanie: Wsparcie budowania kapitału żelaznego Fundacji Oczami Brata,  sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO

Wartość dofinansowania: 210 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 210 000,00 zł

Zadanie polega na wdrożeniu działań, mających na celu wsparcie procesu budowania kapitału żelaznego w Fundacji Oczami Brata, poprzez opracowanie przez ekspertów, przy zaangażowaniu zespołu pracowników fundacji, wieloletniego, kompleksowego programu tworzenia i budowania kapitału żelaznego, opracowanie dokumentacji administracyjnej, opracowanie strategii inwestycyjnej kapitału żelaznego, wdrożenie szkoleń dot. kapitału żelaznego, ustanowienia partnerstwa instytucjonalnego, działania promocyjno-informacyjne, udział w wydarzeniach i wizytach studyjnych, przy jednoczesnym włączeniu lokalnych interesariuszy. Działanie ma charakter długofalowy i realizowane będzie od 1 czerwca 2023 do 30 czerwca 2025 roku.   

Biuro projektu:

Ul. Brzezińska 57/59

42-208 Częstochowa

E: mail: biuro@oczamibrata.pl

Telefon: 533-527-368

Skip to content