Studium współpracy edukacyjno -artystycznej 3 edycja

 

Zadanie Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. 

 

Wartość dofinansowania w 2023 roku: 45 000,00 zł

Całkowita wartość zadania w 2023 roku: 56 500,00 zł

 

Wartość dofinansowania w 2024 roku: 65 000,00 zł

Całkowita wartość zadania w 2024 roku: 82 500,00 zł

 

Wartość dofinansowania w 2025 roku: 65 000,00 zł

Całkowita wartość zadania w 2025 roku: 82 500,00 zł

 

Projektu „Studium współpracy edukacyjno-artystycznej” ma na celu podnoszenie poziomu polskiej edukacji artystycznej poprzez organizację w latach 2023, 2024 oraz 2025 seminariów warsztatowych dla min. łącznie 45 absolwentów szkół i uczelni artystycznych (min. 15 osób / rok). W ramach zadania planuje się organizację łącznie 15 seminariów warsztatowych – w tym masterclass (w latach 2023-2025) z zakresu pracy audio-teatralnej, improwizacji aktorskiej, warsztatu z zakresu pracy kreatywno-produkcyjnej związanej m.in. przygotowywania autorskich projektów artystycznych oraz masterclass z zakresu aktorskiego i reżyserii. Działania dotyczą organizacji warsztatów umożliwiający kontakt z najwyższej klasy wykładowcami i autorytetami w dziedzinie teatru dramatycznego. Działanie realizowane będzie od 1.06.2023-31.10.2025 r.

Biuro projektu:

Ul. Brzezińska 47/59/2

42-208 Częstochowa

E: mail: biuro@oczamibrata.pl

Telefon: 533-527-368

Skip to content