Wyposażenie siedziby Teatru Oczami Brata

 

Zadanie Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. 

 

 

Wartość dofinansowania w 2023 roku: 163 000,00 zł

Całkowita wartość zadania w 2023 roku: 205 000,00 zł

 

Wartość dofinansowania w 2024 roku: 163 000,00 zł

Całkowita wartość zadania w 2024 roku: 205 000,00 zł

 

Wartość dofinansowania w 2025 roku: 163 000,00 zł

Całkowita wartość zadania w 2025 roku: 205 000,00 zł

 

 

Zadanie ma na celu zakup wyposażenia na potrzeby działalności Teatru Oczami Brata w Dom Oczami Brata w Częstochowie, w którym powstaje miejsce działań teatralnych, tworzonych przez dorosłe osoby z niepełnosprawnością (w tym z zespołem Downa). Siedziba Teatru Oczami Brata otworzona zostanie w II połowie 2023 roku i odbywać się będzie w niej m.in. próby teatralne, warsztaty artystyczne, spektakle, pokazy, salony poezji. Będzie to przestrzeń do artystycznego wyrażania siebie zarówno dla aktorów z niepełnosprawnością, jak i pełnosprawnych, profesjonalnych aktorów, muzyków, plastyków, którzy będą współtworzyć spektakle. Miejsce to wymaga doposażenia w niezbędny, profesjonalny sprzęt gwarantujący wysoką jakość pracy oraz tworzenia wydarzeń artystycznych. Działanie przyczyni się do: rozwoju i podniesienia atrakcyjności oferty kulturalnej Częstochowy i regionu, a także zwiększenia dostępu do wydarzeń dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zadanie ma charakter 3 letni.

Biuro projektu:

Ul. Brzezińska 57/59

42-208 Częstochowa

E: mail: biuro@oczamibrata.pl

Telefon: 533-527-368

Skip to content