PROJEKTY

Główną misją Fundacji jest skuteczna aktywizacja osób z niepełnosprawnością poprzez organizację zajęć i warsztatów artystycznych. Swoją opieką obejmujemy 45 osób z niepełnosprawnością. Realizujemy m.in. projekt „Teatr Oczami Brata” oraz Warsztaty Terapii Artystycznej gdzie osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość artystycznego realizowania się, ujawniania swoich pasji i talentów podczas warsztatów oraz spektakli, co skutecznie włącza je w życie społeczne. Projekt „(Nie)pełnosprawni – aktywni kulturalnie” nakierowany jest na promocję uzdolnionych osób z niepełnosprawnościami. W projekcie bierze udział ok. 150 osób z niepełnosprawnościami. Organizujemy również Salon Poezji i Przegląd Teatralno-Muzyczny Osób Niepełnosprawnych „Maskarada”, realizowany w partnerstwie z Urzędem Miasta Częstochowy. W ramach projektu „DOWN-LOVE”, skierowanego do uczniów szkół, „oswajamy” uczniów z tematem niepełnosprawności, uczymy ich tolerancji oraz akceptacji dla szeroko rozumianej „inności”. Dzięki projektowi ponad 1000 uczniów zwiększyło swój poziom wiedzy oraz akceptacji dla osób z niepełnosprawnością. Fundacja aktywnie przeciwdziała dyskryminacji i nietolerancji wobec osób z niepełnosprawnością, m.in. poprzez projekt: „KALEJDOSKOP – tolerancja”. W ramach projektu cyklicznie organizowany jest happening w przestrzeni miejskiej, mający na celu propagowanie tolerancyjnych i empatycznych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami, wolnych od dyskryminacji czy lęków. Jest to bardzo ważne wydarzenie ze względu na zasięg działania i dotarcie do społeczności lokalnej.
Fundacja ściśle współpracuje z lokalnie działającymi organizacjami, animuje m.in. Partnerstwo „Częstochowa-Niepełnosprawnym”, skupiające kilkanaście organizacji lokalnie pomagającym osobom niepełnosprawnym. Prezes Fundacji zasiada w Powiatowej Społecznej Radzie Osób Niepełnosprawnych, która została powołana przy Prezydencie Miasta Częstochowy.
Fundacja realizuje również  Projekt pn. „Biuro Aktywizacji Społecznej. Skuteczna aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością oraz osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością” projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji w linku: http://www.oczamibrata.pl/p,89,biuro-aktywizacji-spolecznej-skuteczna-aktywizacja-zawodowa-i-spoleczna-osob-z-niepelnosprawnoscia-oraz-osob-z-otoczenia-osob-z-niepelnosprawnoscia
Skip to content