Cebula'tOn - prezentacja spektaklu pt. "Cebula" w miejscach pozbawionych dostępu do kultury

 Zadanie Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Wartość dofinansowania: 63 000,00 zł

 Całkowita wartość zadania: 80 000,00 zł

 

Projekt „Cebula’tOn” ma na celu prezentację szerokiemu gronu odbiorców z tzw. subregionu północnego województwa śląskiego spektaklu pt. „Cebula”. Spektakl opowiada o życiu i barierach osób z niepełnosprawnością intelektualną. Celem projektu jest niwelowanie barier w dostępie do kultury, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z miejscowości pozbawionych bezpośredniego dostępu do dóbr kultury oraz osób z tzw. wykluczenia społecznego i osób ze szczególnymi potrzebami. Prezentacja spektaklu zakończy się dyskusją i warsztatami dla lokalnych społeczności. Działanie realizowane będzie od 1.05.2022 do 31.12.2022 i weźmie w nim udział min. 640 osób (zakładając 8-krotną prezentację spektaklu po 80 os). Projekt realizowany będzie przy współpracy ze szkołami, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, co przyczyni się do nawiązania współpracy i stworzenia w przyszłości spójnej oferty edukacyjno-kulturalnej.

Biuro projektu:

Ul. Brzezińska 47/59/2

42-208 Częstochowa

E: mail: biuro@oczamibrata.pl

Telefon: 533-527-368

Skip to content