TEATR OCZAMI BRATA

Teatr Oczami Brata to cykl warsztatów artystycznych, których głównym założeniem jest tworzenie w materii teatralnej, muzycznej, plastycznej a także dążenie do stworzenia przestrzeni kontaktu i wymiany doświadczeń osób pełnosprawnych z osobami z niepełnosprawnością. Teatr w głównej mierze ukierunkowany jest na spotkania uczniów, studentów czy osób dorosłych z osobami zagrożonymi marginalizacją społeczną z powodu różnego typu niepełnosprawności. Podczas wspólnych spotkań uczestnicy dążą do odnalezienia w sobie artystycznej duszy oraz ujawniania swoich pasji i talentów. Uczestnicy podczas zajęć tworzą spektakl, który na zakończenie sezonu prezentowany jest szerokiej publiczności podczas premier.

Pomysł zorganizowania tego przedsiewzięcia pojawił się w 2010 roku jako oddolna uczniowska inicjatywa, której autorem był Paweł Bilski (ówczesny uczeń Autorskiego Liceum Artystycznego i Akademickiego „ALA”, obecnie Fundator i Prezes Fundacji Ocami Brata). Wówczas Teatr nosił nazwę „Teatr Integracyjny ALA”, zajęcia odbywały się w budynku szkoły, a na zajęcia uczęszczały osoby z niepełnosprawnością oraz wolontariusze koordynowani przez Wolontariat Młodzieżowy przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy „Agape”. W 2014 roku Teatr Integracyjny ALA stał się jednym z filarów działalności Fundacji Oczami Brata.

Osoby zainteresowane inicjatywą proszone są o kontakt pod nr tel.: 533-527-368, e-mail: d.chrzastek@oczamibrata.pl

Skip to content