eFKA'2 - Festiwal Kultury Alternatywnej 2. edycja

 

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 Wartość dofinansowania: 185 000,00 zł

 Całkowita wartość zadania: 235 000,00 zł

 

Festiwal Kultury Alternatywnej to kolejne (drugie) tego typu wydarzenie organizowane na ul. Mielczarskiego w Częstochowie, w dzielnicy Stare Miasto (teren tzw. dużego getta). Festiwal to przestrzeń wykorzystująca różne formy ekspresji, rozwijające kreatywność i umiejętności twórcze uczestników, oparta na współdziałaniu różnych grup wiekowych i społecznych powodujący wspieranie rozwoju kapitału społecznego. Festiwal zorganizowany będzie w dniach 19-20.08.2022 r.

Planuje się następujące wydarzenia, wchodzące w skład programu drugiej edycji Festiwalu:

  1. Pokaz spektakli teatralnych. Pokazy umożliwią prezentację twórczości osób, które nie mają możliwości zaprezentowania się na profesjonalnej scenie szerszej publiczności.
  2. Koncerty – planuje się organizację koncertów z grup amatorskich, alternatywnych i profesjonalnych. Pokazy umożliwią prezentację twórczości osób, które nie mają możliwości zaprezentowania się na profesjonalnej scenie szerszej publiczności.
  3. Powstanie muralu – powstanie muralu oprócz charakteru integracyjnego ma na celu wprowadzenie zmiany w wyglądzie ulicy. Stosując odpowiednie techniki i metody, mural oraz jego temat będzie nawiązywał do powstania instalacji artystycznej pomiędzy kamienicami.
  4. Powstanie nowej instalacji artystycznej pomiędzy dwoma kamienicami – planuje się powstanie instalacji artystycznej, zawieszonej jak np. rzeźby Jerzego Kędziory (artysty-rzeźbiarza). Instalacja będzie nawiązywała do muralu co ma stanowić komplementarność działania oraz zmiany postrzegania charakteru ulicy.
  5. Wystawa – będzie miała miejsce na ścianach wystawowych Klubokawiarni Alternatywa 21, która prowadzona jest w formie spółdzielni socjalnej i zatrudnia osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
  6. Czytanie performatywne – czyli próba szybkiego odczytania emocji – takich najprostszych, ale zarazem najczęściej bardzo trafnych, odbędzie się w przestrzeni festiwalu na małej scenie. W czytaniu wezmą udział aktorzy Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz aktorzy z Teatru Oczami Brata, zrzeszające m.in. osoby z Zespołem Downa.
  7. Spotkanie z autorytetem – podczas festiwalu planuje się organizację spotkań z autorytetami życia kultury. Planuje się zaproszenie np. Jerzego Stuhra, Anny Dymnej lub osoby mniej znane, ale bardzo zaangażowane w życie społeczne i artystyczne.
  8. Warsztaty animacyjne – działaniem uzupełniającym festiwal będą warsztaty animacyjne, na które składać się będą warsztaty teatralne, pantomimiczne, cyrkowe, taneczne oraz np. zabawa z chustą klanza (chustą animacyjną), puszczanie baniek mydlanych, zabawy podwórkowe (zabawa w kapsle, klasy, gumę, berka, itd.). W warsztaty animacyjne zostaną zaangażowani artyści/animatorzy.

 

 

Celem uzupełniającym festiwalu będzie społeczna rewitalizacja ul. Mielczarskiego w Częstochowie, nazwanej wiele lat temu tzw. „ulicą cudów”, ze względu na liczne przestępstwa mające miejsce kilka lat temu. Dziś ulica ta, m.in. przez istnienie Klubokawiarni Alternatywa 21 osób z niepełnosprawnością ma szasnę na nowe życie.

Biuro projektu:

Ul. Brzezińska 47/59/2

42-208 Częstochowa

E: mail: biuro@oczamibrata.pl

Telefon: 533-527-368

Skip to content