KulturON

Zadanie dofinansowano z budżetu Państwa- ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Wartość dofinansowania: 100 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 125 000,00 zł

Produkcja spektaklu pod roboczym tytułem „Relacyjność” wspiera i kształtuje wartościowe zjawisko i trend we współczesnym teatrze, łącząc w ramach integracji społecznej środowisko nieprofesjonalnych aktorów z niepełnosprawnością (m.in. z Zespołem Downa) zrzeszonych w tzw. Teatrze Oczami Brata z aktorami pełnosprawnymi. Projekt będzie wnosił krytyczny dyskurs o współczesnej rzeczywistości, poszukując i wykorzystując niestandardowe i oryginalne środki ekspresji artystycznej. Produkcja spektaklu związana jest z powstaniem tekstu dramatycznego napisanego przez dramaturga, reżyserią spektaklu z profesjonalnym zapleczem technicznym i prezentacją sztuki szerokiej publiczności. Działanie to jest zbieżne z prowadzoną działalnością wnioskodawcy, tj. realizacja wsparcia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz organizacja wydarzeń kulturalnych. Spektakl będzie miał charakter niekomercyjny i reprezentować będzie wysoki poziom artystyczny.

Celem zadania jest stworzenie przez aktorów autorskiego spektaklu pod roboczym tytułem „Relacyjność” obejmującego problematykę relacji uczuciowej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Celem produkcji spektaklu jest stworzenie autorskiego scenariusza oraz profesjonalnego przedstawienia teatralnego o wysokim i nieszablonowym poziomie artystycznym. Sztuka teatralna będzie odegrana przez aktorów przed zgromadzoną publicznością. Widowisko teatralne stanowić będzie efekt połączenia różnych sztuk – literatury (dramatu), sztuki aktorskiej, muzyki, choreografii. Zadanie realizowane będzie od 01.06.2022 r.-31.12.2022 r.

Biuro projektu:

Ul. Brzezińska 47/59/2

42-208 Częstochowa

E: mail: biuro@oczamibrata.pl

Telefon: 533-527-368

Skip to content