Kontynuacja budowy Domu Oczami Brata dla 16 osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi

Zadanie Kontynuacja budowy Domu Oczami Brata dla 16 osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi, dofinansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

Wartość dofinansowania: 2 499 340,00 zł

 

Całkowita wartość zadania: 3 124 175,00 zł

 

Zadanie ma na celu dofinansowanie kontynuacji budowy Domu Oczami Brata dla 16 osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi. Przyszli mieszkańcy charakteryzują się niskim poziomem samodzielności i zaradności życiowej, są to osoby które nie są w stanie samodzielnie zamieszkać i prowadzić jednoosobowego gospodarstwa domowego. Każda z tych osób wymaga wsparcia i pomocy w codziennym funkcjonowaniu oraz wykonywaniu czynności dnia codziennego. Zadania przyczyni się do zapewnienie odpowiedniej i profesjonalnej opieki oraz wsparcia niezbędnego do codziennego funkcjonowania mieszkańców. Dom Oczami Brata będzie miał również wymiar rehabilitacyjny, animacyjny oraz kulturalny, ze względu na stworzenie tam placówki dziennej, Sali widowiskowej i przestrzeni dla społeczności lokalnej.

Biuro projektu:

Ul. Brzezińska 47/59/2

42-208 Częstochowa

E: mail: biuro@oczamibrata.pl

Telefon: 533-527-368

Skip to content