MŁODZI I ROMANTYCZNI

Zadanie Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. 

 

Wartość dofinansowania: 48 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 60 000,00 zł

 

 

 

Główną ideą zadania jest skupienie, od 4.05.2022 do 30.11.2022 r., wokół projektu młodych, profesjonalnych artystów, którzy podejmą się realizacji widowiska scenicznego wykorzystującego materiał literacki zawarty w pierwszym tomie „Poezyj” Adama Mickiewicza „Ballad i romansów” i wynikającego z inspiracji tymi utworami. Do współpracy został zaproszony częstochowski Teatr im. Adama Mickiewicza. Działanie ma na celu m.in. przypomnienie znaczenia pierwszego wydania Mickiewiczowskich „Ballad i romansów” poprzez ukazanie współczesnego działania artystycznego.

Podstawowymi celami zadania są propagowanie wczesnej twórczości Adama Mickiewicza oraz pierwszego tomu „Poezji” poprzez przygotowanie i prezentację widowiska słowno-muzycznego (spektaklu) opartego na „Balladach i romansach”, zainteresowanie historycznym okolicznościami powstania i pierwszej publikacji zbioru „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza pokolenia artystów (aktorów, reżyserów, plastyków, muzyków), stworzenie płaszczyzny do wymiany doświadczeń twórczych oraz możliwości prezentacji młodego pokolenia artystów, promocja młodych artystów oraz skupienie wokół projektu młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Biuro projektu:

Ul. Brzezińska 47/59/2

42-208 Częstochowa

E: mail: biuro@oczamibrata.pl

Telefon: 533-527-368

Skip to content