POMOC TERAPEUTYCZNA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Zadanie „Pomoc terapeutyczna dla osób z niepełnosprawnością” jest dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wartość dofinansowania: 356 950,00 zł

Całkowity koszt: 356 950,00 zł

 

Miejscem realizacji zadania jest tzw. subregion północny województwa śląskiego, czyli powiaty Miasto Częstochowa, powiat częstochowski, kłobucki oraz myszkowski.

Grupę docelową stanowi 200 osób z niepełnosprawnością (bez względu na stopień i rodzaj niepełnosprawności), które na co dzień korzystały z psychoterapii, spotkań w ramach grup wsparcia, grupowych zajęć terapeutycznych, różnego rodzaju treningów czy integracji sensorycznej, itd., a które w czasie pandemii nie mogą uczestniczyć w tych formach wsparcia.

Uczestnicy programu mogą zgłosić się do wzięcia w nim udziału za pośrednictwem specjalnego numeru telefonu oraz adresu mailowego (w zależności od potrzeb osób z niepełnosprawnością i dostępności).

Spotkania ze specjalistami (psychologami i coachami/terapeutami) odbywają się w formie konsultacji online lub spotkania bezpośredniego, lecz z zachowaniem standardów bezpieczeństwa epidemiologicznego.

W ramach usług proponuje się m.in. następujące zagadnienia tematyczne:

 • konsultacje diagnostyczne,
 • terapię,
 • psychoedukację,
 • pomoc psychologiczną,
 • interwencję kryzysową,
 • badania neuropsychologiczne,
 • coaching rozwojowy,
 • warsztaty, treningi.

Termin realizacji zadania: 01.03.2022-31.12.2022

 1. Pomoc Ukrainie

Zadanie „Pomoc Ukrainie” jest dofinansowane ze środków pozostających w dyspozycji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

Wartość dofinansowania: 182 700,00 zł

Całkowity koszt: 182 700,00 zł

 

Zadanie ma na celu kontynuację podejmowanych przez Fundację Oczami Brata działań mających na celu zmniejszanie skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy i wsparcie działań organizacji zmierzających do efektywnego udzielania pomocy osobom i rodzinom potrzebującym, a także koordynację wsparcia w tym zakresie.

Miejscem realizacji zadania jest tzw. subregion północny województwa śląskiego, czyli powiaty miasto Częstochowa, powiat częstochowski, kłobucki oraz myszkowski.

Zadania w ramach niniejszej oferty dotyczą:

 1. koordynacji zbiórek żywności, ubrań, środków higienicznych i opatrunkowych,
 2. koordynacji działań wolontariuszy,
 3. organizacji i udzielania wsparcia psychologicznego, prawnego, zawodowego i językowego,
 4. zapewnienie wyżywienia, przejazdu (zakupu paliwa) i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku świadczenia służby w miejscu zakwaterowania nieprzerwanie przynajmniej przez okres jednego tygodnia przez co najmniej 4 godziny dziennie.

 

Termin realizacji zadania: 1.04.2022-30.06.2022 r.

Biuro projektu:

ul. Brzezińska 47/59/2

42-208 Częstochowa

E: mail: biuro@oczamibrata.pl

Telefon: 533-527-368

Skip to content