POMOC TERAPEUTYCZNA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Zadanie „Pomoc terapeutyczna dla osób z niepełnosprawnością” jest dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wartość dofinansowania: 356 950,00 zł

Całkowity koszt: 356 950,00 zł

 

Miejscem realizacji zadania jest tzw. subregion północny województwa śląskiego, czyli powiaty Miasto Częstochowa, powiat częstochowski, kłobucki oraz myszkowski.

Grupę docelową stanowi 200 osób z niepełnosprawnością (bez względu na stopień i rodzaj niepełnosprawności), które na co dzień korzystały z psychoterapii, spotkań w ramach grup wsparcia, grupowych zajęć terapeutycznych, różnego rodzaju treningów czy integracji sensorycznej, itd., a które w czasie pandemii nie mogą uczestniczyć w tych formach wsparcia.

Uczestnicy programu mogą zgłosić się do wzięcia w nim udziału za pośrednictwem specjalnego numeru telefonu oraz adresu mailowego (w zależności od potrzeb osób z niepełnosprawnością i dostępności).

Spotkania ze specjalistami (psychologami i coachami/terapeutami) odbywają się w formie konsultacji online lub spotkania bezpośredniego, lecz z zachowaniem standardów bezpieczeństwa epidemiologicznego.

W ramach usług proponuje się m.in. następujące zagadnienia tematyczne:

  • konsultacje diagnostyczne,
  • terapię,
  • psychoedukację,
  • pomoc psychologiczną,
  • interwencję kryzysową,
  • badania neuropsychologiczne,
  • coaching rozwojowy,
  • warsztaty, treningi.

Termin realizacji zadania: 01.03.2022-31.12.2022

Biuro projektu:

ul. Brzezińska 47/59/2

42-208 Częstochowa

E: mail: biuro@oczamibrata.pl

Telefon: 533-527-368

Skip to content