„KIERUNEK-SAMODZIELNOŚĆ 5.0”

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest wzrost samodzielności i aktywności społecznej dorosłych osób z niepełnosprawnością poprzez nabycie i rozwinięcie ich kompetencji. Usługa opiera się na zindywidualizowanym wsparciu świadczonym przez trenera aktywności, który towarzyszy klientowi w procesie zmiany sytuacji bytowej, w szczególności w zakresie wytyczania, realizacji oraz ewaluacji obranych celów aktywizacyjnych.

 

Osoby uprawnione do udziału w projekcie powinny spełniać następujące kryteria:

  1. Zameldowanie (stałe lub czasowe) lub oświadczenie o zamieszkaniu na terenie województwa śląskiego;
  2. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

 

Możliwe formy wsparcia:

  1. Indywidualne wsparcie trenera aktywności
  2. Asystent osobisty
  3. Wsparcie psychologiczne
  4. Warsztaty wyjazdowe i stacjonarne
  5. Możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego

 

Liderem projektu jest Fundacja Eudajmonia z Wrocławia,  a partnerem Fundacja Oczami Brata oraz Fundacja Wspierania Rozwoju „Ja też”.

 

Dodatkowe informacje dotyczące projektu i rekrutacji:

Dorota Chrząstek, tel. 533-218-343

d.chrzastek@oczamibrata.pl

Email

Biuro projektu:

Ul. Brzezińska 47/59/2

42-208 Częstochowa

E: mail: biuro@oczamibrata.pl

Telefon: 533-527-368

Skip to content