„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2023

Program "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami" edycja 2023 Zadanie realizowane w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2023 Zadanie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej w Częstochowie – 2023″ dofinansowane ze...

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – edycja 2023

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI - edycja 2023 Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zadanie realizowane w ramach Programu „Asystent...
„KIERUNEK-SAMODZIELNOŚĆ 5.0”

„KIERUNEK-SAMODZIELNOŚĆ 5.0”

„KIERUNEK-SAMODZIELNOŚĆ 5.0” CEL PROJEKTU: Celem projektu jest wzrost samodzielności i aktywności społecznej dorosłych osób z niepełnosprawnością poprzez nabycie i rozwinięcie ich kompetencji. Usługa opiera się na zindywidualizowanym wsparciu...
Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2022

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2022

Program "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami" edycja 2022 Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.Zadanie realizowane w ramach Programu „Asystent...
Skip to content