Pomoc Ukrainie

Nazwa zadania: Pomoc Ukrainie

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

Dofinansowanie 182 700,00 zł

Całkowita wartość: 18 700,00 zł

 

Zadanie ma na celu kontynuację podejmowanych przez Fundację Oczami Brata działań mających na celu zmniejszanie skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy i wsparcie działań organizacji zmierzających do efektywnego udzielania pomocy osobom i rodzinom potrzebującym, a także koordynację wsparcia w tym zakresie w okresie 1.04.2022-30.06.2022 r.

 

Miejscem realizacji zadania będzie tzw. subregion północny województwa śląskiego, czyli powiaty miasto Częstochowa, powiat częstochowski, kłobucki oraz myszkowski.

 

Zadania w ramach niniejszej oferty dotyczyć będą:

  1. koordynacji zbiórek żywności, ubrań, środków higienicznych i opatrunkowych,
  2. koordynacji działań wolontariuszy,
  3. organizacji i udzielania wsparcia psychologicznego, prawnego, zawodowego i językowego,
  4. zapewnienie wyżywienia, przejazdu (zakupu paliwa) i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku świadczenia służby w miejscu zakwaterowania nieprzerwanie przynajmniej przez okres jednego tygodnia przez co najmniej 4 godziny dziennie.

Biuro projektu:

Ul. Brzezińska 47/59/2

42-208 Częstochowa

E: mail: biuro@oczamibrata.pl

Telefon: 533-527-368

Skip to content