„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2023

Program "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami" edycja 2023 Zadanie realizowane w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2023 Zadanie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej w Częstochowie – 2023″ dofinansowane ze...

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Opieka wytchnieniowa - edycja 2023 Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zadanie realizowane w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2023 Wartość dofinansowania: 777 280,...

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – edycja 2023

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI - edycja 2023 Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zadanie realizowane w ramach Programu „Asystent...

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Opieka wytchnieniowa - edycja 2023 Zadanie jest dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zadanie realizowane w ramach Programu „Świadczenie usługi opieki...
Terapeutyczne obiadowanie

Terapeutyczne obiadowanie

Terapeutyczne obiadowanie Zadanie: Projekt „Terapeutyczne Obiadowanie” realizowany jest przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...
Skip to content