„KIERUNEK-SAMODZIELNOŚĆ 5.0”

„KIERUNEK-SAMODZIELNOŚĆ 5.0”

„KIERUNEK-SAMODZIELNOŚĆ 5.0” CEL PROJEKTU: Celem projektu jest wzrost samodzielności i aktywności społecznej dorosłych osób z niepełnosprawnością poprzez nabycie i rozwinięcie ich kompetencji. Usługa opiera się na zindywidualizowanym wsparciu...
POMOC UKRAINIE

POMOC UKRAINIE

Pomoc Ukrainie Nazwa zadania: Pomoc Ukrainie Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów   Dofinansowanie 182 700,00 zł Całkowita wartość: 18 700,00 zł   Zadanie ma na celu kontynuację podejmowanych...
POMOC UKRAINIE

Pomoc terapeutyczna dla osób z niepełnosprawnością

POMOC TERAPEUTYCZNA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Zadanie „Pomoc terapeutyczna dla osób z niepełnosprawnością” jest dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wartość dofinansowania: 356 950,00 zł Całkowity koszt:...
Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2022

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2022

Program "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami" edycja 2022 Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.Zadanie realizowane w ramach Programu „Asystent...
Skip to content