Terapeutyczne obiadowanie

Terapeutyczne obiadowanie

Terapeutyczne obiadowanie Zadanie: Projekt „Terapeutyczne Obiadowanie” realizowany jest przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

Kontynuacja budowy Domu Oczami Brata

Kontynuacja budowy Domu Oczami Brata dla 16 osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi Zadanie Kontynuacja budowy Domu Oczami Brata dla 16 osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi, dofinansowano...

Dofinansowanie robót budowalnych w Domu Oczami Brata

Dofinansowanie robót budowalnych w Domu Oczami Brata – wykończenie toalet, łazienek oraz zakup i montaż windy, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.   Zadanie: Dofinansowanie robót budowalnych w Domu Oczami Brata –...
„KIERUNEK-SAMODZIELNOŚĆ 5.0”

„KIERUNEK-SAMODZIELNOŚĆ 5.0”

„KIERUNEK-SAMODZIELNOŚĆ 5.0” CEL PROJEKTU: Celem projektu jest wzrost samodzielności i aktywności społecznej dorosłych osób z niepełnosprawnością poprzez nabycie i rozwinięcie ich kompetencji. Usługa opiera się na zindywidualizowanym wsparciu...
Skip to content