Produkcje spektaklu Teatru Oczami Brata

Zadanie Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. 

 

 

Wartość dofinansowania w 2023 roku: 78 200,00 zł

Całkowita wartość zadania w 2023 roku: 99 200,00 zł

 

Wartość dofinansowania w 2024 roku: 78 200,00 zł

Całkowita wartość zadania w 2024 roku: 99 200,00 zł

 

Wartość dofinansowania w 2025 roku: 78 200,00 zł

Całkowita wartość zadania w 2025 roku: 99 200,00 zł

 

 

Zadanie zakłada produkcję w latach 2023-2025 trzech spektakli teatralnych, wspierając i kształtując wartościowe zjawisko i trend we współczesnym teatrze, łącząc w ramach integracji społecznej środowisko nieprofesjonalnych aktorów z niepełnosprawnością (m.in. z Zespołem Downa) zrzeszonych w tzw. Teatrze Oczami Brata z aktorami pełnosprawnymi. Projekt wnosi krytyczny dyskurs o współczesnej rzeczywistości, poszukując i wykorzystując niestandardowe i oryginalne środki ekspresji artystycznej. Produkcja spektaklu związana jest z powstaniem łącznie 3 tekstów dramatycznych napisanych przez dramaturga, reżyserią 3 spektakli z profesjonalnym zapleczem technicznym i prezentacją sztuk szerokiej publiczności. Działanie to jest tożsame z prowadzoną działalnością wnioskodawcy, tj. realizacją wsparcia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz organizacją wydarzeń kulturalnych. Spektakl będzie miał charakter niekomercyjny i reprezentować będzie wysoki poziom artystyczny.

Biuro projektu:

Ul. Brzezińska 57/59

42-208 Częstochowa

E: mail: biuro@oczamibrata.pl

Telefon: 533-527-368

Skip to content