Rozbudowa i rozwój misji Fundacji Oczami Brata, w ramach wspierania rozwoju instytucjonalnego, poprzez powstanie Domu Oczami Brata

Zadanie: Rozbudowa i rozwój misji Fundacji Oczami Brata, w ramach wspierania rozwoju instytucjonalnego, poprzez powstanie Domu Oczami Brata, dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO

 

Wartość dofinansowania: 431 000,00 zł

 

Całkowita wartość zadania: 431 000,00 zł

 

Celem działania jest dokończenie budowy Domu Oczami Barta, co pozwoli na uruchomienie biura fundacji dla 12 pracowników etatowych, poprzez doprowadzenie części rehabilitacyjnej i biurowej do stanu wykończonego w Domu Oczami Brata, w tym zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Uruchomienie działalności placówki dziennej dla 20 osób z niepełnosprawnością i 4 pracowników, poprzez doprowadzenie części rehabilitacyjnej i biurowej do stanu wykończonego w Domu Oczami Brata, w tym zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto celem jest uruchomienie całodobowego pobytu mieszkalnego dla 16 osób z niepełnosprawnością i 4 pracowników, poprzez doprowadzenie części mieszkalnej do stanu wykończonego w Domu Oczami Brata, w tym zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, oraz uruchomienie działalności na rzecz min. 150 członków lokalnej społeczności, poprzez doprowadzenie części rehabilitacyjnej do stanu wykończonego w Domu Oczami Brata, w tym zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Celem jest także opracowanie aktualizacji strategii rozwoju organizacji oraz zwiększenie potencjału technicznego i lokalowego organizacji.

Biuro projektu:

Ul. Brzezińska 47/59/2

42-208 Częstochowa

E: mail: biuro@oczamibrata.pl

Telefon: 533-527-368

Skip to content