Teatr Oczami Brata jako przestrzeń do promowania aktywności osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym i zawodowym

 

Zadanie dofinansowanego ze środków PFRON za pośrednictwem Samorządu Województwa Śląskiego

Projekt „Teatr Oczami Brata jako przestrzeń do promowania aktywności osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym i zawodowym” ma na celu stworzenie przestrzeni, w której teatr stanie się narzędziem integracji, rozwoju kulturalnego, doskonalenia umiejętności interpersonalnych oraz promocji talentów dla 20 osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub fizyczną, w tym niepełnosprawnością sprzężoną, zamieszkujących województwo śląskie. Zakłada on organizację 32 godzin warsztatów teatralno-improwizacyjnych i 32 godzin warsztatów choreograficzno-tanecznych, przez co uczestnicy rozwiną swoje umiejętności interpersonalne, współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, prezentacji przed publicznością, co jest niezwykle ważne w sferze życia społecznego i zawodowego. Rezultatem przeprowadzenia warsztatów będzie przygotowanie wieczorku poetycko- muzycznego dla społeczności osób sprawnych i niepełnosprawnych. Zostanie także wprowadzony system „bonów kulturalnych” umożliwiających
osobom z niepełnosprawnością korzystanie z różnych miejsc i wydarzeń kulturalnych, takich jak teatr, kino, muzea, koncerty. Osoby z niepełnosprawnością dzięki temu będą mogły czuć się w pełni integralną częścią społeczeństwa. Dodatkowym elementem projektu będzie wyjazd grupowy do opery, filharmonii lub teatru, aby uczestnicy mogli zaznajomić się z tzn. „kulturą wysoką”, zainspirować do własnych działań oraz wziąć udział w wydarzeniu, które- poprzez bariery ekonomiczne – nie mogłoby być sfinansowane ze środków własnych.

Zadanie realizowane jest w terminie od 12.10.2023 do 15.12.2023r.

Biuro projektu:

Ul. Brzezińska 57/59

42-208 Częstochowa

E: mail: biuro@oczamibrata.pl

Telefon: 533-527-368

Skip to content