Akademia współpracy obywatelskiej 2.0

Zadanie dofinansowano w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 NOWEFIO – edycja 2023, Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego

 

Wartość dofinansowania: 167 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 195 000,00 zł

 

Zadanie „Akademia współpracy obywatelskiej 2,0” realizowane będzie w okresie od 1 września 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. na terenie subregionu północnego województwa śląskiego, w tym miasta Częstochowy. Wsparcie zostanie skierowane do 100 uczniów szkół podstawowych i średnich oraz 5 nauczycieli z powyższych szkół. Cel główny projektu to: wzrost partycypacji osób młodych w Częstochowie w sprawach publicznych poprzez następujące działania: – wsparcie 100 uczniów w rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich, – przygotowanie 5 nauczycieli do kształtowania kompetencji społecznych i obywatelskich młodych osób, – utworzenie Biura Współpracy Obywatelskiej zajmującego się promocją postaw społecznych i obywatelskich, szkoleniami oraz wsparciem szkół, w podjęciu współpracy w obszarze edukacji obywatelskiej. Realizacja projektu przyczyni się do zniwelowania następujących problemów: niski poziom zaangażowania w sprawy publiczne osób młodych, niewystarczające przygotowanie nauczycieli do kształtowania postaw społecznych i obywatelskich. W projekcie zaplanowano 3 działania: 1. Młody obywatel – warsztaty „Vademecum współpracy obywatelskiej” dla uczniów, którzy dzięki udziałowi w projekcie rozwiną kompetencje społeczne i obywatelskie; 2. Koordynator pierwsza klasa – warsztaty „Vademecum kształtowania postaw obywatelskich” dla nauczycieli, którzy dzięki udziałowi w projekcie rozwiną kompetencje do kształtowania postawy społecznej i obywatelskiej młodego pokolenia; 3. Biuro Współpracy Obywatelskiej, które zajmie się m.in. promocją edukacji obywatelskiej, szkoleniami oraz intensyfikowaniem współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi w obszarze edukacji obywatelskiej. 4. Zorganizowanie „Dobrych targów”, w których udział wezmą uczniowie z nauczycielami oraz organizacje pozarządowe (8 NGO, które zgłoszą się do współpracy w ramach projektu). W czasie targów odbędzie się m.in. nawiązanie kontaktów pomiędzy szkołami a NGO.

Biuro projektu:

Ul. Brzezińska 57/59

42-208 Częstochowa

E: mail: biuro@oczamibrata.pl

Telefon: 533-527-368

Skip to content