Studium współpracy edukacyjno-artystycznej 2 edycja

 

Nazwa zadania:  Zadanie Studium współpracy edukacyjno-artystycznej 2, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 Wartość dofinansowania: 25 000,00 zł

 Całkowita wartość zadania: 31 700,00 zł

 Projektu „Studium współpracy edukacyjno-artystycznej” 2 ma na celu podnoszenie poziomu polskiej edukacji artystycznej poprzez organizację seminariów warsztatowych dla 15 absolwentów szkół i uczelni artystycznych. W ramach zadania planuje się organizację 2 seminariów warsztatowych z zakresu castingu oraz warsztatu z zakresu indywidualnej pracy artystycznej związanej m.in. z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej i przygotowywania autorskich projektów artystycznych. Działanie zwieńczy masterclass umożliwiający kontakt z najwyższej klasy pedagogami i autorytetami w dziedzinie teatru dramatycznego. Działanie realizowane będzie od 1.05-30.09.2022 r.

W projekcie weźmie udział min. 15 Absolwentów Studium Aktorskiego im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie oraz Studium Wokalno-Aktorskiego przy Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. Są to osoby, które ukończyły edukację na kierunku aktor/aktorka, w wieku około 22-35 lat.

Biuro projektu:

Ul. Brzezińska 47/59/2

42-208 Częstochowa

E: mail: biuro@oczamibrata.pl

Telefon: 533-527-368

Skip to content