Dofinansowanie robót budowalnych w Domu Oczami Brata – wykończenie toalet, łazienek oraz zakup i montaż windy, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

 

Zadanie: Dofinansowanie robót budowalnych w Domu Oczami Brata – wykończenie toalet, łazienek oraz zakup i montaż windy, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością, dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

 

Wartość dofinansowania: 184 068,65 zł

 

Całkowita wartość zadania: 368 137,44 zł

 

 

Celem działania jest stworzenie niezbędnej infrastruktury do użytkowania Domu Oczami Brata przez osoby z niepełnosprawnościami, tj. toalety i łazienki wraz z elementami wykończenia i wyposażenia, zakup i montaż windy – dostosowanej do przewozu osób
z niepełnosprawnościami, która umożliwi komunikację pionową dla takich osób w przedmiotowej inwestycji oraz zakup i montaż systemu przyzywowego.

Biuro projektu:

ul. Brzezińska 47/59/2

42-208 Częstochowa

E: mail: biuro@oczamibrata.pl

Telefon: 533-527-368

Skip to content