Młodzi i romantyczni

Młodzi i romantyczni

MŁODZI I ROMANTYCZNI Zadanie Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.    Wartość dofinansowania: 48 000,00 zł Całkowita wartość zadania: 60 000,00 zł    ...
KulturON

KulturON

KulturON Zadanie Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.    Wartość dofinansowania: 100 000,00 zł Całkowita wartość zadania: 125 000,00 zł  ...
„KIERUNEK-SAMODZIELNOŚĆ 5.0”

„KIERUNEK-SAMODZIELNOŚĆ 5.0”

„KIERUNEK-SAMODZIELNOŚĆ 5.0” CEL PROJEKTU: Celem projektu jest wzrost samodzielności i aktywności społecznej dorosłych osób z niepełnosprawnością poprzez nabycie i rozwinięcie ich kompetencji. Usługa opiera się na zindywidualizowanym wsparciu...
eFKA’2 – Festiwal Kultury Alternatywnej 2. edycja

eFKA’2 – Festiwal Kultury Alternatywnej 2. edycja

eFKA'2 - Festiwal Kultury Alternatywnej 2. edycja   Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.  Wartość dofinansowania: 63 000,00 zł...
Skip to content