„Rodzinny Dom Pomocy w Domu Oczami Brata”

"Rodzinny Dom Pomocy w Domu Oczami Brata" Zadanie „Rodzinny Dom Pomocy w Domu Oczami Brata”  zostało dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy. Wartość dofinansowania:...

Zadanie „poMOC – rozwój organizacji poradniczej”

Zadanie "poMOC - rozwój organizacji poradniczej" Zadanie „poMOC – rozwój organizacji poradniczej” sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania...

Opieka wytchnieniowa – edycja 2024

Opieka wytchnieniowa - edycja 2024 Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.   Zadanie realizowane w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Organizacji...
WOW Oczami Brata

WOW Oczami Brata

WOW Oczami Brata Zadanie: WOW Oczami Brata,  sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpusu Solidarności –  Rządowego Programu Rozwoju Wspierania i Rozwoju Wolontariatu...
Skip to content