eFKA'3 - Festiwal Kultury Alternatywnej 3. edycja

 

Zadanie Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. 

 

 

Wartość dofinansowania w 2023 roku: 210 000,00 zł

Całkowita wartość zadania w 2023 roku: 264 000,00 zł

 

Wartość dofinansowania w 2024 roku: 180 000,00 zł

Całkowita wartość zadania w 2024 roku: 225 000,00 zł

 

Wartość dofinansowania w 2025 roku: 203 000,00 zł

Całkowita wartość zadania w 2025 roku: 255 000,00 zł

 

Festiwal Kultury Alternatywnej to kolejna edycja tego typu wydarzenia organizowanego na ul. Mielczarskiego w Częstochowie.

Planuje się następujące wydarzenia, wchodzące w skład programu trzech kolejnych edycji Festiwalu (w 2023, 2024 oraz 2025 roku):

  1. Pokazy spektakli teatralnych – pokazy umożliwią prezentację twórczości osób, które nie mają możliwości zaprezentowania się na profesjonalnej scenie szerszej publiczności. Grupy pochodzić będą ze szkół, wiejskich i miejskich domów kultury, nieprofesjonalnych grup artystycznych, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i seniorzy. Planuje się też pokazy spektakli z profesjonalnych teatrów.       
  2. Koncerty – planuje się organizację koncertów z grup amatorskich, alternatywnych i profesjonalnych. Pokazy umożliwią prezentację twórczości osób, które nie mają możliwości zaprezentowania się na profesjonalnej scenie szerszej publiczności. Grupy pochodzić będą    z wiejskich i miejskich domów kultury, szkół, nieprofesjonalnych grup artystycznych, nieformalnych grup muzycznych, w tym osoby           z niepełnosprawnością i seniorzy. Podczas festiwalu planuje się również występy profesjonalnych zespołów muzycznych.                                  
  3. Wystawa – będzie miała miejsce na terenie festiwalu, aby w sposób naturalny móc zaprezentować ją jak najszerszemu gronu oglądających. Wystawa zostanie zaprezentowana na specjalnie do tego przygotowanych stojakach, sztalugach. Artystami plastykami będą osoby zaproszone do współpracy przez Dyrektora i Komitet Organizacyjny Festiwalu. Będą to m.in. młodzi twórcy uczący się            w liceum plastycznym w Częstochowie czy profesjonalni artyści współpracujący z fundacją.
  1. Czytanie performatywne – czyli próba szybkiego odczytania emocji – takich najprostszych, ale zarazem najczęściej bardzo trafnych, odbędzie się w przestrzeni festiwalu na małej scenie. W czytaniu wezmą udział aktorzy Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, Teatru Nowego w Częstochowie oraz aktorzy z Teatru Oczami Brata, zrzeszające m.in. osoby z Zespołem Downa. W czytanie zostaną też zaangażowani uczestnicy, odbiorcy festiwalu, co dodatkowo wzmocni jego wartość integracyjną.                                                                          
  2. Spotkanie z autorytetem – podczas festiwalu planuje się organizację spotkań z autorytetami życia kultury. Planuje się zaproszenie np. Anny Dymnej, Olafa Lubaszenkę lub osoby mniej znanej, ale bardzo zaangażowanej w życie społeczne i artystyczne, jak np. Przemysław Kossakowski, pomagający osobom z niepełnosprawnością w realizacji marzeń i życiowych celów. Podczas spotkania publiczność będzie mogła zadawać pytania, wymienić się spostrzeżeniami z zaproszonymi gośćmi.                                                                                                         
  3. Warsztaty animacyjne – działaniem uzupełniającym festiwal będą warsztaty animacyjne, na które składać się będą warsztaty pantomimiczne, animacyjne, taneczne oraz np. zabawa z chustą klanza (chustą animacyjną), balonowe kreacje, puszczanie baniek mydlanych, zabawy podwórkowe (zabawa w kapsle, klasy, gumę, berka, itd.). W warsztaty animacyjne zostaną zaangażowani artyści/animatorzy. Zabawy te uczyć będą pracy w grupie, nawiązania nowych relacji, wzmocnienie więzi rodzinnych i koleżeńskich.

Celem uzupełniającym festiwalu będzie społeczna rewitalizacja ul. Mielczarskiego w Częstochowie, nazwanej wiele lat temu tzw. „ulicą cudów”, ze względu na liczne przestępstwa mające miejsce kilka lat temu. Dziś ulica ta, m.in. przez istnienie Klubokawiarni Alternatywa 21 osób z niepełnosprawnością ma szasnę na nowe życie.

Biuro projektu:

Ul. Brzezińska 57/59

42-208 Częstochowa

E: mail: biuro@oczamibrata.pl

Telefon: 533-527-368

Skip to content