PRODUKCJA SPEKTAKLU PT. "WRAŻLIWI"

Nazwa zadania: Produkcja spektaklu pt. „Wrażliwi”

Zadanie Produkcja spektaklu pt. „Wrażliwi”, dofinansowano z budżetu państwa – ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Wartość dofinansowania: 100 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 126 000,00 zł

Produkcja spektaklu pod roboczym tytułem „Wrażliwi” wspiera i kształtuje wartościowe zjawisko i trend we współczesnym teatrze, łącząc w ramach integracji społecznej środowisko nieprofesjonalnych aktorów z niepełnosprawnością (m.in. z Zespołem Downa) zrzeszonych w tzw. Teatrze Oczami Brata z aktorami pełnosprawnymi. Projekt będzie wnosił krytyczny dyskurs o współczesnej rzeczywistości, poszukując i wykorzystując niestandardowe i oryginalne środki ekspresji artystycznej. Produkcja spektaklu związana będzie z powstaniem tekstu dramatycznego napisanego przez dramaturga, reżyserią spektaklu z profesjonalnym zapleczem technicznym i prezentacją sztuki szerokiej publiczności. Działanie to jest zbieżne z prowadzoną działalnością wnioskodawcy, tj. realizacja wsparcia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Spektakl będzie miał charakter niekomercyjny i reprezentować będzie wysoki poziom artystyczny.

Główną grupą docelową projektu będą aktorzy z niepełnosprawnością intelektualną należący do Teatru Oczami Brata (w wieku ok. 18-45 lat) oraz profesjonalni aktorzy. Bezpośrednimi realizatorami sztuki teatralnej będzie ok. 12 aktorów, 1 reżyser, 1 asystent reżysera, 1 dramaturg, 1 inspicjent, 1 choreograf, 1 kompozytor, 1 scenograf, 1 oświetleniowiec, 1 operator dźwięku, 2 osoby techniczne, 1 koordynator oraz 2 asystentów osób z niepełnosprawnością. Łącznie 26 osób. Pośrednimi odbiorcami działania będą rodzicie i opiekunowie osób z niepełnosprawnością (głównie osoby w wieku poprodukcyjnym i emerytalnym) oraz publiczność oglądająca spektakl (młodzież, dorośli oraz seniorzy). Pośrednimi odbiorcami działania będzie ok. 150 osób.

Biuro projektu:

Ul. Brzezińska 47/59/2

42-208 Częstochowa

E: mail: biuro@oczamibrata.pl

Telefon: 533-527-368

Skip to content