Fundacja Oczami Brata poszukuje współpracowników

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

3 lipca 2017

W ramach zadania publicznego pn.: „Organizowanie Społeczności Lokalnej w dzielnicy Zawodzie-Dąbie”, poszukujemy współpracowników na stanowisko: Animator Lokalny

Do zadań animatora lokalnego należeć będzie animowanie społeczności lokalnej 
w szczególności:

 • diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska,
 • inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze,
 • zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju przedsiębiorstw społecznych i ekonomii społecznej,
 • ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania się mieszkańców
  i tworzonych przez nich grup i środowisk,
 • animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczącej ekonomii społecznej,
 • wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych,
 • inicjowanie powstawania grup inicjatywnych,
 • motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej,
 • budowanie lokalnych koalicji,
 • identyfikacja potrzeb mieszkańców oraz źródeł pomocy dla mieszkańców,
 • oferowanie miejsca i możliwości dla inicjatyw mieszkańców oraz zapewnienie wsparcia organizacyjnego,
 • moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku,
 • stałe motywowanie osób, podmiotów, w tym instytucji publicznych do podjęcia
  i kontynuowania działań poprzez wskazywanie możliwych korzyści społeczno-ekonomicznych lub kosztów zaniechania.

 

Wymagania dotyczące kandydatów na współpracowników:

 • Wykształcenie  minimum średnie, mile widziane ukończone studnia pierwszego stopnia na kierunku „Praca socjalna”,
 • Doświadczenie w animacji lokalnej,
 • Przebyty wolontariat w organizacji pozarządowej,
 • Dyspozycyjność,
 • Kreatywność,
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej i zawodowej,
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.

Wymagane dokumenty:

 • Aktualne CV
 • List motywacyjny
 • Dokumentacja potwierdzająca wykształcenie

Dodatkowe informacje:

 • Czas trwania umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę: 1.09 – 31.12.2017 r.

Zgłoszenia prosimy dostarczać do biura Fundacji Oczami Brata (ul. Żużlowa 4, 42-202 Częstochowa) lub drogą mailową na adres biuro@oczamibrata.pl do dnia 17 lipca 2017 r. do godz. 12.00.  Wyniki konkursu ukarzą się na stronie internetowej Fundacji Oczami Brata dnia 31 lipca 2017r. 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie ludzi w biurze

  Zdjęcie ludzi w biurze

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-07-03
Data publikacji:2017-07-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1856