ZWIĘKSZENIE KOMPETENCJI OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POPRZEZ ORGANIZACJĘ I PROWADZENIE SZKOLEŃ I WARSZTATÓW DLA OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH III

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Cel główny projektu: Poprawa jakości funkcjonowania 240 osób z otoczenia osób niepełnosprawnych z woj. dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i wielkopolskiego poprzez udział w szkoleniach zwiększających ich kompetencje społeczne oraz umiejętności pracy i sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi w okresie od 1.03.2020r do 31.12.2020r.
Cele szczegółowe:
1. Poprawa jakości funkcjonowania u 240 osób z otoczenia osób niepełnosprawnych o 30%.
2. Zwiększenie kompetencji społecznych u 80% uczestników projektu.
3. Zwiększenie umiejętności pracy i sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi u 80% uczestników projektu.
Grupę docelową uczestników projektu stanowi 240 osób z otoczenia ON zamieszkujących na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego oraz wielkopolskiego w tym:
- 120 osób stanowią członkowie rodzin,
- 12 osób stanowią opiekunowie,
- 94 osób stanowi kadra,
- 14 osób stanowią wolontariusze.
Główne działania realizowane w projekcie:
1. Cykl szkoleń dedykowanych dla członków rodzin, opiekunów obejmujący szkolenia:
- Szkolenie "Trening zarządzania emocjami i stresem",
- Szkolenie "Trening skutecznej komunikacji interpersonalnej",
- Szkolenie "Poradnictwo i lokalne wsparcie na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia",
- Szkolenie "Prawne aspekty funkcjonowania osób niepełnosprawnych i ich otoczenia",
- Szkolenie "Opieka wytchnieniowa",
- Szkolenie "Pierwsza pomoc".
2. Cykl szkoleń dedykowanych dla kadry oraz wolontariuszy obejmujący szkolenia:
- Szkolenie "Trening zarządzania emocjami i stresem”,
- Szkolenie "Trening skutecznej komunikacji”,
- Szkolenie "Pierwsza pomoc",
- Szkolenie "Diagnoza funkcjonalna młodzieży i dorosłych z zaburzeniami rozwoju",
- Szkolenie "Zachowania trudne - strategie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną".

Warunkiem udziału w projekcie jest zamieszkanie na terenie województwa objętego projektem oraz kwalifikowanie się do grupy odbiorców zadania.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod adresem: szkolenia@oczamibrata.pl

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-06-05
Data publikacji:2018-06-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5418