Zajęcia poprowadzi Paweł Bilski – Prezes Zarządu Fundacji Oczami Brata – w asyście animatora projektu „Akademia Wolontariatu” – Bartosza Karczewskiego. Szkolenie ma na celu przekazanie wszelkiej wiedzy związanej  z wolontariatem oraz wymianę dobrych praktyk, między nauczycielami już teraz aktywnie działającymi  w tym temacie. W załączniku przesyłamy deklarację uczestnictwa w projekcie oraz porozumienie  o współpracy. Dokumenty te należy dostarczyć do Klubokawiarni Alternatywa 21 lub do biura Fundacji Oczami Brata (ul. Żużlowa 4, 42-200 Częstochowa) przed szkoleniem.

Ponadto serdecznie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do uczestnictwa w wizycie studyjnej orgaznizowanej w dniach 23 – 26 maja 2017r. w Olsztynie. Celem wyjazdu będzie  pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz sprawdzenie swoich umiejętności wolontaryjnych w praktyce poprzez przygotowanie i organizację akcji wolontaryjnej w społeczności lokalnej. Więcej informacji można znaleźć w załączniku lub na stronie www.oczamibrata.pl

Skip to content