Idea badań tego rodzaju rozpoczęła się w ubiegłym roku od przebadania grupy osób z zaburzeniami narządu wzroku oraz zorganizowania konferencji podsumowującej wyniki badań. Raport oraz prezentacja wyników w postaci slajdów wraz z ich omówieniem znajdują się w  poniższych linkach:
Prezentacja wyników:
https://www.youtube.com/watch?v=y5O-zoAoiLo
Obecnie chcemy poszerzyć naszą wiedzę w kontekście osób z zaburzeniami psychicznymi i narządu ruchu. Nasze główne cele to: poszerzenie wiedzy w zakresie problematyk w funkcjonowaniu i potrzeb osób z określonymi dysfunkcjami, dostarczanie powyższych informacji do przedstawicieli NGO i JST działających na rzecz osób niepełnosprawnych, tworzenie działań wychodzących naprzeciw realnym potrzebom osób potrzebujących wsparcia, poszerzanie świadomości społecznej i zwalczanie szeroko pojętej „stygmatyzacji”, zebranie grona organizacji i instytucji, które poprzez zapoznanie się i ekspozycję własnych narzędzi mogą wzajemnie pomagać w realizacji wspólnych celów.

Podstawą do tego jest zebranie jak najszerszego grona wyników. Dlatego kierujemy prośbę do wszystkich osób posiadających dysfunkcję psychiczną lub narządu ruchu o wypełnienie kwestionariusza, oraz wszystkich innych w celu poszerzania informacji o tym badaniu. Jest ono w pełni anonimowe i jego czas zajmuje około 20 minut.
Kwestionariusz jakości życia osób z dysfunkcjami psychicznymi: https://docs.google.com/forms/d/16dpn265zSPuYjueYnDu2alR_lsrpDWgFip8j4Vnx2aE/viewform
Kwestionariusz jakości życia osób z dysfunkcjami narządu ruchu: https://docs.google.com/forms/d/1LhxmJrI4QYpUVoiF258cy-YSulepziCxZf7XoteVY-A/viewform
W ramach jakichkolwiek zapytań zapraszamy do kontaktu pod numerem: 667-883-283

Skip to content