Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/S.WTZ/FOB/2022 w ramach projektu „Aktywni Niepełnosprawni – narzędzie wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022, Osi Priorytetowej...

Zapytanie ofertowe numer 7/FOB/2022

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy do zrealizowania etapu XI budowy Domu Oczami Brata, na który składa się wykonanie stolarki wewnętrznej według poniższej specyfikacji oraz załącznika do zapytania ofertowego. Dom Oczami Brata...

Zapytanie ofertowe numer 4/FOB/2022

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy do zrealizowania etapu VIII budowy Domu Oczami Brata, na który składają się prace budowlane i instalacje, według poniższej specyfikacji oraz załącznika do zapytania ofertowego. Dom Oczami...

Zapytanie ofertowe numer 8/FOB/2022

  Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy do zakupu mebli oraz sprzętów, według poniższej specyfikacji oraz załącznika do zapytania ofertowego. Dom Oczami Brata przeznaczony będzie dla 16 dorosłych osób z niepełnosprawnością,...

Zapytanie ofertowe numer 3/FOB/2022

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy do zrealizowania etapu VI budowy Domu Oczami Brata, na który składają się prace budowlane według poniższej specyfikacji oraz załącznika do zapytania ofertowego. Dom Oczami Brata przeznaczony...

Zapytanie ofertowe numer 1/FOB/NIW/PROO1A/2022

Przedmiot zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy do zrealizowania robót budowlanych realizowanych w ramach zadania: „Rozbudowa i rozwój misji Fundacji Oczami Brata, w ramach wspierania rozwoju instytucjonalnego, poprzez...
Skip to content