Projekt współfinansowany jest z środków Fundacji PZU. Celem projektu było doposażenie placówek dziennych prowadzonych przez Fundację Oczami Brata – Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Warsztatu Terapii Artystycznej. W ramach dotacji zakupiony został piec do ceramiki, z którego korzystać będą uczestnicy zajęć w Warsztacie Terapii Zajęciowej, oraz stworzona i wyposażona została sala doświadczania świata dla uczestników Warsztatu Terapii Artystycznej. Działanie pozwoliło m.in. na zwiększenie oferty wsparcia dla min. 50 osób z niepełnosprawnością.

Partner projektu: Fundacja PZU

Skip to content