Moje zamiłowania: muzyka, śpiew, literatura z zakresu psychologii, podróże, działalność charytatywna. Moje mocne strony: sumienność, dyspozycyjność, komunikatywność, wytrwałe dążenie do celu, empatyczność.

Skip to content