Do zadań animatora lokalnego należeć będzie animowanie społeczności lokalnej 
w szczególności:

 • diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska,
 • inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze,
 • zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju przedsiębiorstw społecznych i ekonomii społecznej,
 • ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania się mieszkańców
  i tworzonych przez nich grup i środowisk,
 • animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczącej ekonomii społecznej,
 • wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych,
 • inicjowanie powstawania grup inicjatywnych,
 • motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej,
 • budowanie lokalnych koalicji,
 • identyfikacja potrzeb mieszkańców oraz źródeł pomocy dla mieszkańców,
 • oferowanie miejsca i możliwości dla inicjatyw mieszkańców oraz zapewnienie wsparcia organizacyjnego,
 • moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku,
 • stałe motywowanie osób, podmiotów, w tym instytucji publicznych do podjęcia
  i kontynuowania działań poprzez wskazywanie możliwych korzyści społeczno-ekonomicznych lub kosztów zaniechania.

 

Wymagania dotyczące kandydatów na współpracowników:

 • Wykształcenie  minimum średnie, mile widziane ukończone studnia pierwszego stopnia na kierunku „Praca socjalna”,
 • Doświadczenie w animacji lokalnej,
 • Przebyty wolontariat w organizacji pozarządowej,
 • Dyspozycyjność,
 • Kreatywność,
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej i zawodowej,
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.

Wymagane dokumenty:

 • Aktualne CV
 • List motywacyjny
 • Dokumentacja potwierdzająca wykształcenie

Dodatkowe informacje:

 • Czas trwania umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę: 1.09 – 31.12.2017 r.

Zgłoszenia prosimy dostarczać do biura Fundacji Oczami Brata (ul. Żużlowa 4, 42-202 Częstochowa) lub drogą mailową na adres biuro@oczamibrata.pl do dnia 17 lipca 2017 r. do godz. 12.00.  Wyniki konkursu ukarzą się na stronie internetowej Fundacji Oczami Brata dnia 31 lipca 2017r. 

 Do zadań osoby świadczącej usługi z zakresu pracy socjalnej należeć będzie praca z jednostką, grupą oraz środowiskiem lokalnym w szczególności:

 • diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska,
 • wsparcie mieszkańców w dziedzinie pomocy społecznej,
 • wsparcie animatora lokalnego w działaniach środowiskowych,
 • kierowanie osób/grup do odpowiednich instytucji/miejsc, które pomogą im 
  w rozwiązywaniu obecnej sytuacji życiowej,
 • wzmacnianie lub odzyskiwanie zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie mieszkańców,
 • wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych,
 • inicjowanie powstawania grup inicjatywnych,
 • motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej.

 Wymagania dotyczące kandydatów na współpracowników:

 • Wykształcenie wyższe minimum pierwszego stopnia, mile widziane ukończone studnia pierwszego stopnia na kierunku „Praca socjalna”,
 • Doświadczenie w animacji lokalnej,
 • Przebyty wolontariat w organizacji pozarządowej,
 • Dyspozycyjność,
 • Kreatywność,
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej i zawodowej,
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.

Wymagane dokumenty:

 • Aktualne CV
 • List motywacyjny
 • Dokumentacja potwierdzająca wykształcenie

 Zgłoszenia prosimy dostarczać do biura Fundacji Oczami Brata (ul. Żużlowa 4, 42-202 Częstochowa) do dnia 30 sierpnia 2016 r. do godz. 12.00.  Wyniki konkursu ukarzą się na stronie internetowej Fundacji Oczami Brata dnia 31 sierpnia 2016r. 

 1. Animator Lokalny

Do zadań animatora lokalnego należeć będzie animowanie społeczności lokalnej 
w szczególności:

 • diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska,
 • inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze,
 • zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju przedsiębiorstw społecznych i ekonomii społecznej,
 • ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania się mieszkańców
  i tworzonych przez nich grup i środowisk,
 • animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczącej ekonomii społecznej,
 • wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych,
 • inicjowanie powstawania grup inicjatywnych,
 • motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej,
 • budowanie lokalnych koalicji,
 • identyfikacja potrzeb mieszkańców oraz źródeł pomocy dla mieszkańców,
 • oferowanie miejsca i możliwości dla inicjatyw mieszkańców oraz zapewnienie wsparcia organizacyjnego,
 • moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku,
 • stałe motywowanie osób, podmiotów, w tym instytucji publicznych do podjęcia
  i kontynuowania działańin. poprzez wskazywanie możliwych korzyści społeczno-ekonomicznych lub kosztów zaniechania.
 1. Organizator Społeczności Lokalnej

Do zadań organizatora społeczności lokalnej należeć będzie organizowanie społeczności lokalnej, w szczególności:

 • diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska,
 • prowadzenie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze,
 • podtrzymywanie kontaktów zewnętrznych,
 • zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju przedsiębiorstw społecznych i ekonomii społecznej,
 • ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania się partnerów wchodzących w skład Partnerstwa na Rzecz Aktywności Lokalnej Dzielnicy Zawodzie-Dąbie,
 • animowanie wśród partnerów dyskusji dotyczącej ekonomii społecznej,
 • wspieranie współpracowników swoją wiedzą i umiejętnościami,
 • kontakt z biurem księgowym, które zajmuje się księgowością w ramach zadania,
 • motywowanie pracowników zespołu ds. organizowania społeczności lokalnej,
 • sporządzanie lub zleca wykonanie raportów, sprawozdań,
 • nadzór pracy współpracowników,
 • scala pracę całego zespołu ds. organizowania społeczności lokalnej,
 • stałe motywowanie osób, podmiotów, w tym instytucji publicznych do podjęcia
  i kontynuowania działańin. poprzez wskazywanie możliwych korzyści społeczno-ekonomicznych lub kosztów zaniechania.
 1. Osoba świadcząca usługi z zakresu pracy socjalnej

Do zadań osoby świadczącej usługi z zakresu pracy socjalnej należeć będzie praca z jednostką, grupą oraz środowiskiem lokalnym w szczególności:

 • diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska,
 • wsparcie mieszkańców w dziedzinie pomocy społecznej,
 • wsparcie animatora lokalnego w działaniach środowiskowych,
 • kierowanie osób/grup do odpowiednich instytucji/miejsc, które pomogą im 
  w rozwiązywaniu obecnej sytuacji życiowej,
 • wzmacnianie lub odzyskiwanie zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie mieszkańców,
 • wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych,
 • inicjowanie powstawania grup inicjatywnych,
 • motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej.

Wymagania dotyczące kandydatów na współpracowników:

 • Wykształcenie wyższe minimum pierwszego stopnia, mile widziane ukończone studnia pierwszego stopnia na kierunku „Praca socjalna”,
 • Doświadczenie w animacji lokalnej,
 • Przebyty wolontariat w organizacji pozarządowej,
 • Dyspozycyjność,
 • Kreatywność,
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej i zawodowej,
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.

Wymagane dokumenty:

 • Aktualne CV
 • List motywacyjny
 • Dokumentacja potwierdzająca wykształcenie

Zgłoszenia prosimy dostarczać do biura Fundacji Oczami Brata (ul. Żużlowa 4, 42-202 Częstochowa) do dnia 5 lutego 2016 r. do godz. 12.00.  Wyniki konkursu ukarzą się na stronie internetowej Fundacji Oczami Brata dnia 8 lutego 2016r. 

 1. Animator Lokalny

Do zadań animatora lokalnego należeć będzie animowanie społeczności lokalnej 
w szczególności:

 • diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska,
 • inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze,
 • zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju przedsiębiorstw społecznych i ekonomii społecznej,
 • ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania się mieszkańców
  i tworzonych przez nich grup i środowisk,
 • animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczącej ekonomii społecznej,
 • wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych,
 • inicjowanie powstawania grup inicjatywnych,
 • motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej,
 • budowanie lokalnych koalicji,
 • identyfikacja potrzeb mieszkańców oraz źródeł pomocy dla mieszkańców,
 • oferowanie miejsca i możliwości dla inicjatyw mieszkańców oraz zapewnienie wsparcia organizacyjnego,
 • moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku,
 • stałe motywowanie osób, podmiotów, w tym instytucji publicznych do podjęcia
  i kontynuowania działańin. poprzez wskazywanie możliwych korzyści społeczno-ekonomicznych lub kosztów zaniechania.
 1. Organizator Społeczności Lokalnej

Do zadań organizatora społeczności lokalnej należeć będzie organizowanie społeczności lokalnej, w szczególności:

 • diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska,
 • prowadzenie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze,
 • podtrzymywanie kontaktów zewnętrznych,
 • zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju przedsiębiorstw społecznych i ekonomii społecznej,
 • ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania się partnerów wchodzących w skład Partnerstwa na Rzecz Aktywności Lokalnej Dzielnicy Zawodzie-Dąbie,
 • animowanie wśród partnerów dyskusji dotyczącej ekonomii społecznej,
 • wspieranie współpracowników swoją wiedzą i umiejętnościami,
 • kontakt z biurem księgowym, które zajmuje się księgowością w ramach zadania,
 • motywowanie pracowników zespołu ds. organizowania społeczności lokalnej,
 • sporządzanie lub zleca wykonanie raportów, sprawozdań,
 • nadzór pracy współpracowników,
 • scala pracę całego zespołu ds. organizowania społeczności lokalnej,
 • stałe motywowanie osób, podmiotów, w tym instytucji publicznych do podjęcia
  i kontynuowania działańin. poprzez wskazywanie możliwych korzyści społeczno-ekonomicznych lub kosztów zaniechania.
 1. Osoba świadcząca usługi z zakresu pracy socjalnej

Do zadań osoby świadczącej usługi z zakresu pracy socjalnej należeć będzie praca z jednostką, grupą oraz środowiskiem lokalnym w szczególności:

 • diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska,
 • wsparcie mieszkańców w dziedzinie pomocy społecznej,
 • wsparcie animatora lokalnego w działaniach środowiskowych,
 • kierowanie osób/grup do odpowiednich instytucji/miejsc, które pomogą im 
  w rozwiązywaniu obecnej sytuacji życiowej,
 • wzmacnianie lub odzyskiwanie zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie mieszkańców,
 • wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych,
 • inicjowanie powstawania grup inicjatywnych,
 • motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej.

Wymagania dotyczące kandydatów na współpracowników:

 • Wykształcenie wyższe minimum pierwszego stopnia, mile widziane ukończone studnia pierwszego stopnia na kierunku „Praca socjalna”,
 • Doświadczenie w animacji lokalnej,
 • Przebyty wolontariat w organizacji pozarządowej,
 • Dyspozycyjność,
 • Kreatywność,
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej i zawodowej,
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.

Wymagane dokumenty:

 • Aktualne CV
 • List motywacyjny
 • Dokumentacja potwierdzająca wykształcenie

Zgłoszenia prosimy dostarczać do biura Fundacji Oczami Brata (ul. Żużlowa 4, 42-202 Częstochowa) do dnia 22 stycznia 2016 r.

Skip to content