Wymagania:

1) Ukończone studia wyższe w kierunku lub specjalności terapia zajęciowa z tytułem co najmniej licencjata

lub

2) Ukończona szkoła policealna publiczna lub niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskany tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego

lub

3) Ukończone studia wyższe kierunkowe wraz ukończonym kursem dającym kwalifikacje instruktora terapii zajęciowej.

 

Szukamy osób empatycznych, których cechuje cierpliwość, chęć niesienia pomocy oraz osób, które posiadają umiejętności dobrej komunikacji.

 

Gwarantujemy pracę w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole oraz:

– spotkania superwizyjne z zewnętrznym superwizorem,

– spotkania z coachem, psychologiem, psychiatrą, doradcą zawodowym,

– grupowe ubezpieczenie,

– awans,

– możliwość zgłoszenia oraz realizacji propozycji projektowych,

– szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne,

– wizyty studyjne.

 

CV wraz z listem motywacyjnym oraz dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje prosimy składać mailowo na adres: biuro@oczamibrata.pl  lub osobiście w biurze fundacji.

Dołącz do nas!

Skip to content