W latach 2012-2017 pracowała jako opiekun żłobka i wychowawca przedszkolny z dziećmi do szóstego roku życia w Cork w Irlandii. W swojej praktyce zawodowej pracowała z dziećmi z zaburzeniami integracji sensorycznej, zespołem Downa, spectrum autyzmu oraz innymi zaburzeniami intelektualnymi. Prowadziła zajęcia integracyjne dla dzieci z niepełnosprawnością oraz dzieci w pełni sprawnych. Współpracowała z terapeutami oraz placówkami wspomaganymi.

Skip to content