KIERUNEK SAMODZIELNOŚĆ

Celem projektu jest wzrost poziomu samodzielności i aktywności społecznej dorosłych osób z niepełnosprawnościami (z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i możliwości) poprzez nabycie i rozwinięcie jego kompetencji. Usługa opiera się na zindywidualizowanym wsparciu świadczonym przez trenera aktywności, który towarzyszy klientowi w procesie zmiany sytuacji życiowej, w szczególności w zakresie wytyczania, realizacji oraz ewaluacji obranych celów aktywizacyjnych.

Kierunek Samodzielność

Osoby uprawnione do udziału w projekcie powinny spełniać następujące kryteria:

  1. Zameldowanie (stałe lub czasowe) lub oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Częstochowa oraz powiatu częstochowskiego, kłobuckiego i lublinieckiego.
  2. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

Możliwe formy wsparcia:

  1. Indywidualne wsparcie trenera aktywności.
  2. Konsultacje psychologiczne.
  3. Grupowe warsztaty wyjazdowe i stacjonarne.
  4. Możliwość korzystania ze wsparcia asystenta czy tłumacza języka migowego.

 

Informacje dodatkowe

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Liderem projektu jest Fundacja Eudajmonia z Wrocławia,
a Partnerem Fundacja Oczami Brata

Dodatkowe informacje dotyczące projektu oraz rekrutacji:

Adrianna Kapitańska

Tel: 533-527-368

Adres e-mail: a.kapitanska@oczamibrata.pl

Skip to content