Dla kogo?

Osób w wieku 15-29 lat z obszaru województwa śląskiego ( w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) należących do jednej z poniższych grup:

Osób niepracujących, niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy, które nie uczestniczą w szkoleniu i kształceniu (tzn. młodzież NEET), w tym:

 • Osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych
 • Osób biernych zawodowo

Osób pracujących, w tym:

 • Osób zatrudnionych na umowy krótkoterminowe
 • Osób pracujących w ramach umów cywilno-prawnych
 • Ubogich pracujących

Co oferujemy?

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD),
 • Szkolenia i kursy zawodowe ( w ramach szkolenia zapewniamy: stypendium szkoleniowe, materiały dydaktyczne itp.),
 • Płatne 3 miesięczne staże zawodowe
 • Doradztwo psychologiczne,
 • Wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością,
 • Refundację kosztów dojazdu,
 • Refundację kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz

+48 500 782 302

rekrutacja121@oczamibrata.pl

Skip to content